Udział PW w 7PR

I. Liczba złożonych wniosków projektowych zarejestrowanych w UPK – 276

 

II. Liczba projektów zakontraktowanych – 78, z czego 9 jest w trakcie realizacji

 

Liczba umów o grant podpisanych w poszczególnych latach
Rok Liczba umów o grant
2007   6
2008 14
2009   9
2010 11
2011 11
2012 10
2013 13
2014   4
  
Liczba projektów z podziałem na programy szczegółowe
Program szczegółowy Liczba umów o grant
Cooperation (Współpraca) 55
People (Ludzie) 11
Capacities (Możliwości)   9
EURATOM   2
Specific International Cooperation Actions (SICA)   1

PW jest koordynatorem 6 projektów: 2 projektów realizowanych na Wydziale Fizyki, 2 projektów na Wydziale Inżynierii Materiałowej oraz 1 projektu na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych i 1 projektu na Wydziale Inżynierii Środowiska.

  
Dane finansowe dla 78 zakontraktowanych projektów
Koszty mln EUR
Całkowity koszt projektów 476,34
Dofinansowanie z KE dla całego konsorcjum w projektach 304,32
Całkowity koszt projektów na PW   21,24
Całkowite dofinansowanie dla PW z KE w projektach   16,79

 

Liczba projektów wg typów
Typ projektu Liczba projektów
Collaborative projects: Small and Medium-scale focused Research Projects - STREP 28
Collaborative projects: Large Scale Integrating Collaborative projects - IP 15
Coordination and Support Action - CSA 12
Marie Curie Initial Training Networks (ITN)   5
Research for the benefit of specific groups - research for SMEs   5
Network of Excellence - NoE   3
Marie Curie - International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)   2
Combination of CP & CSA   2
Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)   2
Marie Curie - European Re-integration Grants (ERG)   1
Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)   1
Specific International Cooperation Actions (SICA)   1
SME targeted collaborative project   1
 
Koordynatorzy projektów realizowanych w PW
AUSTRIA
1 AUSTRIAN RESEARCH CENTRES GMBH - ARC
2 TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
BELGIA
1 INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM VZW - 2 projekty
2 NUMERICAL MECHANICS APPLICATIONS INTERNATIONAL SA
3 UNIVERSITEIT GENT
4 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - 2 projekty
CZECHY
1 PRVNI BRNENSKA STRROJIRNA VELKA BITES A.S.
FINLANDIA
1 OULUN YLIOPISTO
2 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS (VTT) - 2 projekty
FRANCJA
1 CENTRE EUROPEEN D'ETUDES DE SECURITE ET D'ANALYSE DES RISQUESC.E.E.S.A.R.ET D'ANALYSE DES RISQUES
2 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
3 GROUPE DES ECOLES DES TELECOMMUNICATIONS
4 INPG ENTREPRISE SA
5 OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES
6 THALES AVIONICS SAS
7 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 - 2 projekty
GRECJA
1 CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS
HISZPANIA
1 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
2 TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA - 3 projekty
3 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
HOLANDIA
1 STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
2 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
3 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
4 UNIVERSITEIT TWENTE
5 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM - 2 projekty
IRLANDIA
1 L.M. ERICSSON LIMITED
2 WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NIEMCY
1 AIRBUS OPERATIONS GMBH
2 DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV
3 LEIBNIZ-INSTITUT FUER FESTKOERPER- UND WERKSTOFFFORSCHUNG DRESDEN E.V.
4 MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
5 TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
6 VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH
7 ZENTRUM FUER SONNENENERGIE- UND WASSERSTOFF-FORSCHUNG, BADEN-WUERTEMBERG
NORWEGIA
1 STIFTELSEN SINTEF - 2 projekty
POLSKA
1 CIM-MES PROJEKT SP ZOO
2 NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
3 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
4 PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
5 UNIWERSYTET GDAŃSKI
SZWAJCARIA
1 ECLEXYS SAGL
2 EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN) - 2 projekty
SZWECJA
1 ERICSSON AB
2 VASTRA GOTALANDS LANS LANDSTING
3 VOLVO TECHNOLOGY AB
WĘGRY
1 KEMIAI KUTATOKOZPONT - MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA
WIELKA BRYTANIA
1 CHEMISTRY INNOVATION LIMITED
2 COVENTRY UNIVERSITY ENTERPRISES LIMITED
3 QUEEN MARY AND WESTFIELD COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON - 2 projekty
4 SHELL RESEARCH LIMITED
5 UNIVERSITY OF LIVERPOOL
WŁOCHY
1 BITRON SPA
2 CENTRO RICERCHE FIAT SCPA - 2 projekty
3 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
4 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
RESEARCH UNIT OF GENOA C/O DIST-UNIVERSITY OF GENOA
5 E.T.S. SISTEMI INDUSTRIALI SRL
6 FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZA
7 POLITECNICO DI TORINO
8 SESM SOLUZIONI EVOLUTE PER LA SISTEMISTICA E I MODELLI S.C.A.R.L.
9 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
10 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

 

Stan na 20 kwietnia 2017 r.