Akty prawne KE

Ustanowienie programu Horyzont 2020

Ustanowienie programu szczegółowego wdrażającego program Horyzont 2020 (w tym priorytety i ich cele)

 Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu Horyzont 2020

 Europejski Instytut Innowacji i Technologii

 

 EURATOM