Programy Ramowe Unii Europejskiej

 • Pismo okólne Rektora nr 10/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyjazdów osób w ramach projektów typu Marie Skłodowska - Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange)
  pismo_okólne_10_2016 (pdf, 170,20 kB)
 • Zarządzenie nr 44/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania związanych z realizacją projektów w Programie Horyzont 2020
  zarzadzenie_44_2015 (pdf, 3,46 MB)
  • Załącznik 1: Wniosek o otwarcie konta dla projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - PW Koordynator
   zarzadzenie_44_2015_zal_1 (pdf, 147,53 kB)
  • Załącznik 2: Wniosek o otwarcie konta dla projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - PW Partner
   zarzadzenie_44_2015_zal_2 (pdf, 200,02 kB)
  • Załącznik 3: Wniosek o zarejestrowanie w systemie SAP HR członków zespołu określonych w §3 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia na potrzeby rozliczania wynagrodzeń w projekcie Programu Horyzont 2020
   zarzadzenie_44_2015_zal_3 (pdf, 197,50 kB)
  • Załącznik 4: Informacja Kierownika projektu o sposobie wykorzystania wyników projektu
   zarzadzenie_44_2015_zal_4 (pdf, 214,71 kB)
  • Załącznik 5: Raport miesięczny z godzin przepracowanych w projekcie
   zarzadzenie_44_2015_zal_5 (pdf, 198,22 kB)
  • Załącznik 6: Wzór karty czasu pracy osoby biorącej udział w projekcie
   zarzadzenie_44_2015_zal_6 (pdf, 250,61 kB)
  • Załącznik 7: Declaration on a person working exclusively on a H2020 action
   zarzadzenie_44_2015_zal_7 (pdf, 246,54 kB)
 • Zarządzenie nr 51/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów Programów Ramowych Unii Europejskiej
  zarzadzenie_51_2014 (pdf, 2,16 MB)
  • Załącznik 1: Wzór powołania kierownika/koordynatora projektu badawczego, realizowanego w PW w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej
   zarzadzenie_51_2014_zal_1 (pdf, 298,91 kB)
  • Załącznik 2: 7 Program Ramowy - rejestracja wniosku
   zarzadzenie_51_2014_zal_2 (pdf, 180,48 kB)
  • Załącznik 3: Horyzont 2020 - rejestracja wniosku
   zarzadzenie_51_2014_zal_3 (pdf, 197,82 kB)
  • Załącznik 4: Wzór oświadczenia kierownika/koordynatora projektu badawczego, realizowanego w PW w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej
   zarzadzenie_51_2014_zal_4 (pdf, 238,53 kB)