Umowy cywilnoprawne

  • Zarządzenie nr 48/2015 Rektora PW z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 45/2-13 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zawierania przez PW umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi 
    zarzadzenie_48_2015 (pdf, 1,11 MB)
  • Zarządzenie nr 45/2013 Rektora PW z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi
    zarzadzenie_45_2013 (pdf, 1,53 MB)

Załączniki do Zarządzenia, m.in. wzory umowy o dzieło, umowy o dzieło edukacyjne, umowy zlecenia, rachunków, protokołów odbioru są dostępne na stronie http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2013/Zarzadzenie-Rektora-nr-045-2013-z-dnia-06-11-2013

  •  Decyzja nr 66/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie stawek wynagrodzenia za prace wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych
    decyzja_66_2008 (pdf, 461,41 kB)