Zwiększanie wynagrodzeń

 • Pismo okólne nr 8/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wypłaty dodatkowych wynagrodzeń w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”
  pismo_8_2016 (pdf, 186,71 kB)
 • Zarządzenie nr 38/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom Politechniki Warszawskiej zwiększonego wynagrodzenia
  zarzadzenie_38_2014 (pdf, 1,74 MB)
  • Załącznik 1: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w projekcie lub zadaniu w ramach projektu
   zarzadzenie_38_2014_zal_1 (pdf, 488,97 kB)
  • Załącznik 2: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w procentach wynagrodzenia zasadniczego
   zarzadzenie_38_2014_zal_2 (pdf, 399,36 kB)
  • Załącznik 3: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w kwocie ryczałtowej
   zarzadzenie_38_2014_zal_3 (pdf, 382,06 kB)
  • Załącznik 4: Stawki godzinowe zwiększenia wynagrodzenia pracowników PW uczestniczących w realizacji projektów lub zadań w ramach projektu
   zarzadzenie_38_2014_zal_4 (pdf, 271,48 kB)
  • Załącznik 5: Raport miesięczny z godzin przepracowanych w projekcie lub zadaniu w ramach projektu
   zarzadzenie_38_2014_zal_5 (pdf, 280,34 kB)
 • Uchwała nr 113/XLVII/2009 Senatu PW z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej
  uchwala_113_2009 (pdf, 159,54 kB)
  • Załącznik: Regulamin zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej
   uchwala_113_2009_zal (pdf, 691,83 kB)