Programy Prac

W Programie Horyzont 2020 Programy Pracy (Work programmes) są przygotowane na 2 kolejne lata i zawierają informacje o konkursach planowanych do ogłoszenia w tym czasie. Dokumenty te są publikowane na stronach Portalu użytkownika Programu Horyzont 2020 (Participant Portal).