Konkurs 2016

W roku akademickim 2016/17 oraz 2017/2018 realizowany jest projekt KA107 2016 dotyczący współpracy z krajami partnerskimi (spoza UE).

Politechnika Warszawska - Centrum Współpracy Międzynarodowej jest koordynatorem projektu wymiany studentów i pracowników z partnerami z 7 krajów:

1. Chiny: North University of China, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,

2. Gruzja: Georgian Technical University,

3. Indonezja: Institut Tecnologi Bandung, Institut Tecnologi Sepuluh Nopember,

4. Kazachstan: Karaganda State Technical University, S.Seifulin Kazakh Agro Technical University,

5. Korea Południowa: Hanyang University, Kyungpook National University,

6. Tajwan: National Taiwan University of Science and Technology,

7. Ukraina: Narodowy Universytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska “KPI”.

 

W ramach projektu Erasmus+ Kraje Partnerskie realizowane są następujące rodzaje mobilności:

1. Przyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów na PW.

2. Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni.

3. Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich na PW w celach szkoleniowych.

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2016 – 31.07.2018.

 

W ramach projektu KA 107 2016 realizowanych jest 17 mobilności:

- 6 przyjazdów pracowników w celach dydaktycznych,

- 1 przyjazd pracownika w celach szkoleniowych,

- 3 wyjazdy pracowników PW w celach dydaktycznych, 

- 7 przyjazdów studentów na PW w celu realizacji studiów. 

   

Zasady realizacji projektu:

- Projekt przewiduje realizację 17 mobilności, w tym: 7 przyjazdów i 3 wyjazdów pracowników oraz

7 przyjazdów studentów na PW w celu realizacji studiów,

- Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni,

- Beneficjenci projektu otrzymują wsparcie finansowe na podróż oraz utrzymanie w kraju uczelni przyjmującej,

- Studenci mogą przyjechać na Politechnikę Warszawską w celu odbycia części studiów na jeden semestr – do 5 miesięcy,

- Mobilności pracowników mogą trwać min. 5 dni,

- Studenci i pracownicy przyjeżdżający na PW z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z PW w ramach umowy finansowej, którą Politechnika Warszawska podpisuje z Narodową Agencją.

 

Zasady wyjazdów pracowników PW do uczelni partnerskich - KA107 2016

    

Zasady przyjazdów pracowników uczelni partnerskich na PW - KA107 2016

    

Zasady przyjazdów studentów uczelni partnerskich na PW - KA107 2016

      

Broszura promocyjna

Broszura (pdf, 16,32 MB)