Konkurs 2017

W roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019 Politechnika Warszawska, Centrum Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu dotyczącego współpracy z krajami partnerskimi (spoza UE).

 

Politechnika Warszawska - Centrum Współpracy Międzynarodowej jest koordynatorem projektu wymiany studentów i pracowników z partnerami z 4 krajów:

1. Chiny: North University of China, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,

2. Indonezja: Institut Tecnologi Bandung, Institut Tecnologi Sepuluh Nopember,

3. Korea Południowa: Hanyang University, Kyungpook National University,

4. Tajwan: National Taiwan University of Science and Technology.

 

W ramach projektu Erasmus+ Kraje Partnerskie realizowane są następujące rodzaje mobilności:

1. Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów na uczelni partnerskiej,

2. Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej,

3. Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni partnerskich i PW w celach szkoleniowych.

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2017 – 31.05.2019.

   

W ramach projektu Erasmus+ KA 107 2017 realizowane są 23 mobilności:

- 5 przyjazdów pracowników na PW w celach dydaktycznych,

- 5 wyjazdów pracowników PW w celach dydaktycznych,

- 1 przyjazd pracownika na PW w celach szkoleniowych,

- 1 wyjazd pracownika PW w celach szkoleniowych,

- 9 przyjazdów studentów na PW w celu realizacji studiów,

- 2 wyjazdy studentów na studiach 3 stopnia PW w celu realizacji studiów.

        

Zasady realizacji projektu

Studenci i pracownicy:

-  na realizację mobilności otrzymują wsparcie w postaci ryczałtu na okres pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałtu na podróż,

- ubiegają się o możliwość wyjazdu w swojej macierzystej uczelni,

- przyjeżdżający z uczelni z krajów partnerskich otrzymują dofinansowanie z Politechniki Warszawskiej, w ramach umowy finansowej, którą Politechnika Warszawska podpisuje z Narodową Agencją,

- mogą przyjechać na Politechnikę Warszawską w celu odbycia części studiów na jeden semestr - do 5 miesięcy,

- mobilności pracowników muszą trwać min. 5 dni a max. 2 miesiące,

- pracownicy realizują min. 8 godzin wykładów w trakcie 5 dniowego pobytu w uczelni partnerskiej.

     

Zasady wyjazdów pracowników do uczelni partnerskich

      

Zasady wyjazdów studentów na studia do uczelni partnerskich

      

Rules for incoming staff 

       

Rules for incoming students