Wydział Chemiczny

Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Niemcy

Praktyki z programu Erasmus+ są ciekawą formą zdobywania doświadczenia zawodowego poza krajem.

Uniwersytet w Kolonii, Niemcy

W ramach programu Erasmus+ odbyłem jako doktorant praktykę naukową w Instytucie Chemii Fizycznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy) w grupie prof. Ulricha Deitersa.

Orana AS, Dania

Jako absolwentka Wydziału Chemicznego, kierunku Biotechnologia zdecydowałam się na odbycie stażu zawodowego w Danii.

Technical University of Denmark, Dania

Na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zdecydowałam się będąc na 3. roku studiów doktoranckich. Wybór padł na Risø – prestiżowy ośrodek badawczy należący do Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.

Ruhr Universität Bochum, Niemcy

Jako absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej odbyłam 3-miesięczne praktyki na niemieckiej uczelni Ruhr Universität Bochum, w grupie naukowej skupiającej około 50 osób z różnych krajów świata.

Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), Francja

Miasto Pau jest idealnym przykładem pogranicza dwóch kultur – francuskiej i hiszpańskiej. Język hiszpański jest drugim najczęściej znanym i używanym wśród mieszkańców. Uniwersytet de Pau et des Pays de l'Adour czyni to miejsce dużym ośrodkiem studenckim.

Université de Pau et des Pays de l'Adour, Francja

This semester I did an Erasmus+ internship in France, Pau. It was a very nice experience. It wasn`t my first internship, so that I had no problems to organize myself and by tickets and prepare my traveling well in advance.

Norwegian University of Life Sciences, Norwegia

Na praktykę w ramach programu Erasmus+ zdecydowałam się na 5 roku studiów. Wybrałam Norwegian University of Life Sciences, przede wszystkim, ze względu na interesujący mnie profil badań grupy, w której odbyłam staż. Podczas 3 miesięcznego pobytu w Laboratory of Microbial Gene Technology zajmowałam się poszukiwaniem receptorów dla dotychczas niebadanych bakteriocyn a także poszukiwaniem genów oporności na niektóre, znane już bakteriocyny.