Orana AS, Dania

Jako absolwentka Wydziału Chemicznego, kierunku Biotechnologia zdecydowałam się na odbycie stażu zawodowego w Danii.

Wybór kraju, do którego zamierzałam się udać był stosunkowo prosty. Wcześniej, w ramach programu Erasmus LLP studiowałam przez pół roku na uniwersytecie w Danii. Kraj ten oferuje nieocenione możliwości rozwoju zawodowego, łatwość komunikacji w języku angielskim oraz otwartość i serdeczność ze strony mieszkańców.

Poszukiwania firmy o właściwym dla mnie profilu rozpoczęłam korzystając z internetu. Skontaktowałam się z firmą produkującą dodatki do żywności z owoców. Po wysłaniu Curriculum Vitae oraz listu motywacyjnego, otrzymałam odpowiedź z prośbą o informacje dotyczące programu Erasmus+ oraz szczegóły umowy. Firma zgodziła się przyjąć mnie na trzymiesięczny staż, refundując dojazdy do pracy. Jeszcze przed przyjazdem otrzymałam szczegółowe informacje jak dotrzeć do pracy, co powinnam przygotować oraz numery kontaktowe do osób będących moimi mentorami. Na miejscu została mi zapewniona odzież ochronna.

Pracowałam w Dziale Jakości, w laboratorium. Jako stażystka przeprowadzałam analizy fizykochemiczne produktów oraz surowców alternatywnych. We współpracy z odpowiednimi osobami przeprowadzałam oceny organoleptyczne surowców alternatywnych. Przygotowywałam wewnętrzne specyfikacje istniejących produktów. Na moją prośbę, przez dwa dni mogłam obserwować proces produkcji na hali produkcyjnej. Pomogło mi to zrozumieć problem powiększenia skali produkcji oraz zasady BHP obowiązujące w trakcie procesu. Korzystając z uprzejmości osób pracujących w Dziale Rozwoju Produktu, zapoznałam się z procesem powstawania oraz wprowadzania nowych produktów na rynek. Dowiedziałam się również, jakie związki chemiczne są dopuszczalne w produkcji żywności oraz jaki jest ich wpływ na jakość i trwałość produktów.

Muszę przyznać, iż nie spodziewałam się tak życzliwego przyjęcia ze strony współpracowników. Z chęcią odpowiadali na moje pytania a nawet sami oferowali pomoc w zrozumieniu wielu kwestii. Wszyscy pracownicy mówią płynnie po angielsku, stąd nie miałam żadnego problemu z komunikacją. Po odbytym stażu, dostałam propozycję pracy jako Product Developer Trainee.

Uważam, że program Erasmus+ daje ogromne możliwości rozwoju osobistego oraz zawodowego. Pozwala na poznanie innej kultury oraz otwiera drzwi na zagraniczny rynek pracy. Śmiało mogę stwierdzić, iż program ten odmienił moje życie.

Dominika Turowska