Wydział Fizyki

Laser Zentrum Hannover, Niemcy

Praktykę w ramach programu Erasmus+ wyjazdów dla absolwentów odbyłem w instytucie Laser Zentrum Hannover w Niemczech. Pracowałem w grupie która zajmuje się optycznymi światłowodami,  a w szczególności ich zastosowaniem w wzmacniaczach i laserach światłowodowych.

Vilnus University

Wrażenia z mobilności w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim: 2017/18