University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

Swoje praktyki w ramach programu Erasmus+ odbywałam przez trzy miesiące od kwietnia do czerwca 2015 roku. Skorzystałam z programu już jako absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna. Dzięki możliwościom jakie daje program Erasmus+ mogłam w tym czasie pracować na jednym z  Wiedeńskich Uniwersytetów: University of Natural Resources and Life Sciences Vienna(Universität für Bodenkultur Wien - BOKU).

Formalności wyjazdowych było dużo, zarówno po stronie polskiej jak i austriackiej. Jednak wszystko udało mi się dość sprawnie załatwić. Przy wszelkich formalnościach związanych z rejestracją bardzo pomocne okazało się biuro wymiany międzynarodowej na uniwersytecie na którym odbywałam praktykę. Zajmuje się ono zarówno studentami przyjeżdżającymi z zagranicy na studia, jak również praktykantami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze, bezproblemowo służyli radą i pomocą. Warto pamiętać o tym, że zarówno studia jak i praktyki nie będą możliwe bez rejestracji w tamtejszej bazie danych. Do ukończenia rejestracji wymagany jest szereg dokumentów, takich jak: Learning Agreement, skan dyplomu oraz wiele innych. Należy o tym pamiętać i dopełnić formalności odpowiednio wcześniej.

Ze spraw formalnych związanych z legalizacją, zaraz po przyjeździe należy się zameldować w urzędzie dzielnicy (der Magistratischen Bezirksämter) w wyniku czego otrzymamy dokument mówiący o tym, że mieszkamy w Wiedniu (Meldezettel). Pierwsze zameldowanie nie wymaga dużego poświęcenia. Potrzebne dokumenty to jedynie paszport oraz podpisany przez właściciela mieszkania lub osobę upoważnioną(w przypadku akademików) formularz zgłoszeniowy. Załatwienie tej formalności nie zajmie dużo czasu. Przed wyjazdem należy również pamiętać o wymeldowaniu się, co również jest dość łatwym zadaniem.

Jako praktykant zaangażowana zostałam w dwa projekty, które w tym czasie prowadzone były przez Institute of Landscape Development, Recreation and Conservation Planning in Department of Landscape, Spatial and Infrastructure Sciences. To co jest odczuwalne już na samym początku to wyjątkowo dobra atmosfera w pracy w całym instytucie. Wszyscy są bardzo otwarci i oferują swoją pomoc niemal na każdym kroku. Warunki techniczne czy lokalowe również są bez zarzutu. Mi przypadł pokój, który dzieliłam z jeszcze jedną praktykantką. Pracodawca zapewnia komputery, dostęp do niezbędnego oprogramowania. Jeśli chodzi o obowiązujący język pracy to między tutejszymi pracownikami obowiązuje język niemiecki. Niemniej wszyscy doskonale mówią po angielsku i bez problemu można się z każdym porozumieć. Prawdopodobnie z uwagi na specyfikę firmy oraz to, że jest to instytut naukowy, wszyscy współpracownicy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi. W przypadku pytań zawsze służą radą i pomocą. Co więcej istnieje możliwość poznania wielu różnych projektów badawczych prowadzonych w instytucie, również tych w które nie jest się bezpośrednio zaangażowanym. 

W kwestii technicznej warto wspomnieć o tym, że wspomniany uniwersytet leży na obrzeżach miasta. Warto o tym pamiętać przy wyborze mieszkania, gdyż dojazd z centrum zajmuje około 30-40 minut. Dość dalekie położenie wynagradza urokliwość okolicy i 19 dzielnicy, o urozmaiconej rzeźbie terenu z przewagą zabudowy willowej. Sam budynek w którym mieści się instytut, położony jest praktycznie w parku i to jednym z ładniejszych w Wiedniu.

Podsumowując uważam, że Wiedeń i Uniwersytet BOKU są miejscem godnym polecenia do odbycia swojego Erasmusa. Dodatkowo miasto jest piękne i bardzo przyjazne mieszkańcom, a ewentualna bariera językowa nie powinna stanowić problemu, gdyż większość mieszkańców mówi po angielsku.   ­­­

Weronika Makaruk