Wyjazdy studentów na studia

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 z dnia 26.05.2020, wszystkie wyjazdy i przyjazdy w ramach programu Erasmus+ zostają zawieszone od dnia 30.05 do odwołania.

Zarządzenie Rektora dopuszcza wyjątkowe sytuacje, które umożliwiają wyjazd w ramach programu. 

            

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do krajów uczestniczących w programie.

Aby mieć możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ należy być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Na studia można wyjechać do uczelni wyższej, która współpracuje z PW w programie Erasmus+ (wydział/uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną).

Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu LLP Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Rekrutacja kandydatów odbywa się na wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, tzn. w r. akad. 2017/2018 odbyła się rekrutacja na wyjazdy w r. akad. 2018/2019, a w r. akad. 2018/2019 odbędzie się rekrutacja na wyjazdy w r. akad. 2019/2020.

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku akad. 2019/2020 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 400, 450 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia.