Formalności do przedłużenia wyjazdu

Formalności do przedłużenia pobytu na studiach za granicą w ramach Programu ERASMUS+

Politechnika Warszawska może przedłużyć studentowi okres pobytu za granicą na indywidualną prośbę.

Politechnika Warszawska może przyznać dofinansowanie na przedłużenie okresu studiów, o ile dysponuje odpowiednimi funduszami na ten cel. Jeśli fundusze zostały wyczerpane, Politechnika Warszawska może przedłużyć na prośbę studenta okres studiów za granicą w ramach Programu ERASMUS+ bez przydzielenia dodatkowego stypendium (wyjazd z tzw. "dofinansowaniem zerowym").

Poniższe dokumenty należy złożyć w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (pokój 610 - ul. Noakowskiego 18/20, Klatka B) W TERMINIE DO DNIA 15 GRUDNIA 2017 r.

 

Dokument 1

 

Dokument 2
LEARNING AGREEMENT
- dokument wypełniony w części BEFORE THE MOBILITY, podpisany przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału oraz odpowiedników tych osób na uczelni zagranicznej (z pieczęcią uczelni zagranicznej).

Formularz:

 

 

Dokument 3
KARTA ZALICZEŃ
– podpisana przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału. Karta zaliczeń umożliwia porównanie przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej z przedmiotami realizowanymi zgodnie z tokiem studiów na uczelni macierzystej podczas pobytu za granicą w ramach Programu Erasmus+.

Formularz:

Karta_zaliczeń (msword, 36,00 kB)

 

Dokument 4
WNIOSEK - SKIEROWANIE ZA GRANICĘ STUDENTA LUB UCZESTNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO
- wypełniony przez studenta (wraz z podpisem jako osoba wyjeżdżająca), podpisany przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału.
Tylko w przypadku świadczeń na rzecz studenta/doktoranta finansowanych przez Wydział wymagany jest podpis Głównej Księgowej na Wydziale przy pozycji pokrywanej z funduszy Wydziału, która nie powinna znaleźć się w polu podpisu Kwestor PW.

Formularz:

Wniosek_S (msword, 84,50 kB)

 

Dokument 5
WNIOSEK O PRZEKAZANIE GRANTU

Formularz:

Wniosek_o_przekazanie_grantu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 38,15 kB)

Dokument 6
Kserokopia EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
-> Nasze zdrowie w UE)

 

Dokument 7
(o ile zachodzi konieczność)

Formularz:

upowaznienie(erasm+) (msword, 29,50 kB)

 

UWAGA:

Dokumenty Nr 1 i 2 należy razem wysłać do uczelni przyjmującej celem uzyskania podpisu i pieczęci uczelni partnerskiej.
Następnie należy zgłosić się z nimi wraz z pozostałymi dokumentami (Dokumenty Nr 3-6, ewentualnie Nr 7) do Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (pokój 610 - ul. Noakowskiego 18/20, Klatka B)