Formalności do przedłużenia wyjazdu

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA PW NR 20/2020

z dnia 24.03.2020

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

   

INFORMUJEMY, ŻE WW TERMINIE BIURO PROGRAMU ERASMUS+ JEST ZAMKNIĘTE

    

 PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW DROGĄ MAILOWĄ

oraz

O KONTAKTOWANIE SIĘ Z PRACOWNIKAMI BIURA

DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ

 KONTAKT MAILOWYerasmus@pw.edu.pl

KONTAKT TELEFONICZNY: 22 234 7404, 22 234 6142, 22 234 5115 - W GODZ. 8 - 16

         

Formalności do przedłużenia pobytu na studiach za granicą w ramach Programu ERASMUS+

Politechnika Warszawska może przedłużyć studentowi okres pobytu za granicą na indywidualną prośbę.

Politechnika Warszawska może przyznać dofinansowanie na przedłużenie okresu studiów, o ile dysponuje odpowiednimi funduszami na ten cel. Jeśli fundusze zostały wyczerpane, Politechnika Warszawska może przedłużyć na prośbę studenta okres studiów za granicą w ramach Programu ERASMUS+ bez przydzielenia dodatkowego stypendium (wyjazd z tzw. "dofinansowaniem zerowym").

Poniższe dokumenty należy złożyć w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (pokój 610 - ul. Noakowskiego 18/20, Klatka B) W TERMINIE DO DNIA 13 GRUDNIA 2019 r.

 

Dokument 1

 

Dokument 2
LEARNING AGREEMENT
- dokument wypełniony w części BEFORE THE MOBILITY, podpisany przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału oraz odpowiedników tych osób na uczelni zagranicznej (z pieczęcią uczelni zagranicznej).

     

Dokument 3

WNIOSEK - SKIEROWANIE ZA GRANICĘ 

Wniosek skierowanie WWS (msword, 85,00 kB)

            

Dokument 4
WNIOSEK O PRZEKAZANIE GRANTU

Wniosek_o_przekazanie_grantu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 37,92 kB)

            

Dokument 5
Kserokopia EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
-> Nasze zdrowie w UE)

 

Dokument 6

UPOWAŻNIENIE

Upoważnienie (msword, 25,50 kB)

      

UWAGA:

Dokumenty Nr 1 i 2 należy razem wysłać do uczelni przyjmującej celem uzyskania podpisu i pieczęci uczelni partnerskiej.
Następnie należy zgłosić się z nimi wraz z pozostałymi dokumentami (Dokumenty Nr 3-5, ewentualnie Nr 6) do Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (pokój 610 - ul. Noakowskiego 18/20, Klatka B)