Formalności po przyjeździe / do rozliczenia

Formalności do załatwienia po przyjeździe ze studiów za granicą w ramach Programu ERASMUS+

W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia mobilności, w biurze programu Erasmus+ student powinien: złożyć dokumenty nr 2, nr 4, przesłać wrażenia na e-maila erasmus@cwm.pw.edu.pl, a także wypełnić on-line Ankietę stypendysty oraz Test językowy po mobilności (link do ankiety oraz link do testu są wysyłane automatycznie przez system).

  

Dokumenty nr 1 oraz nr 3 można dostarczyć w późniejszym terminie, nie później niż do 10 października.

     

Dokument 1

TRANSCRIPT OF RECORDS (lub trzecia część dokumentu Learning Agreement – AFTER THE MOBILITY)

Formularz:

Learning-agreement_studies_form (msword, 180,50 kB)

 

Dokument 2

ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI OKRESU STUDIÓW - oryginał NIE SKAN
Dokument składa się w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych, w ciągu 10 dni od dnia zakończenia studiów. Oświadczenie wystawiane przez zagraniczną uczelnię musi zawierać dokładne daty pobytu (od...do...).

Przykładowy dokument:

 

Dokument 3

ZAŚWIADCZENIE O UZNANIU OKRESU STUDIÓW ZA GRANICĄ
– podpisana przez Dziekana macierzystego Wydziału.

Przykładowy dokument: 

 

Dokument 4

WNIOSEK O PRZEKAZANIE GRANTU - bez podpisu koordynatora

Formularz:

Wniosek_o_przekazanie_grantu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 38,15 kB)

 

Dokument 5

WRAŻENIA Z POBYTU ZA GRANICĄ
- przesłane mailem na adres erasmus@pw.edu.pl.

Formularz:

Wrażenia-wzór (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,18 kB)

 

ANKIETA DLA STYPENDYSTY Programu ERASMUS+

Każda osoba wyjeżdżająca otrzyma maila z linkiem do ankiety.

   

TEST JĘZYKOWY ON LINE

   

UWAGA:

Niedopełnienie tych formalności:

  • stanowi podstawę żądania zwrotu otrzymanego grantu. Jeśli pobyt na studiach uległ skróceniu, np. student otrzymał stypendium na studia 6-miesięczne, a przebywał na studiach zagranicą 5 miesięcy i 3 dni, wówczas zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanego stypendium za 27 dni (szacunkowy miesiąc w programie Erasmus+ ma 30 dni). Szczegóły dotyczące tej sprawy opisane są w UMOWIE MIĘDZY PW A BENEFICJENTEM.
     
  •  spowoduje skreślenie z listy kandydatów oczekujących na ewentualne dofinansowanie (dodatek do otrzymanego stypendium) pod koniec roku akademickiego bez możliwości odwołania.