Formalności po przyjeździe / do rozliczenia

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA PW NR 20/2020

z dnia 24.03.2020

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

 w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

    

INFORMUJEMY, ŻE WW TERMINIE BIURO PROGRAMU ERASMUS+ JEST ZAMKNIĘTE

      

 PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW DROGĄ MAILOWĄ

oraz

O KONTAKTOWANIE SIĘ Z PRACOWNIKAMI BIURA

DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ

 KONTAKT MAILOWYerasmus@pw.edu.pl

KONTAKT TELEFONICZNY: 22 234 7404, 22 234 6142, 22 234 5115 - W GODZ. 8 - 16

        

Formalności do załatwienia po przyjeździe ze studiów za granicą w ramach Programu ERASMUS+

W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia mobilności, w biurze programu Erasmus+ student powinien: złożyć dokumenty nr 2, nr 4, przesłać wrażenia na e-maila erasmus@pw.edu.pl, a także wypełnić on-line Ankietę stypendysty oraz Test językowy po mobilności (link do ankiety oraz link do testu są wysyłane automatycznie przez system).

     

Dokumenty nr 1 oraz nr 3 można dostarczyć w późniejszym terminie, nie później niż do 10 października.

      

Dokument 1

TRANSCRIPT OF RECORDS (lub trzecia część dokumentu Learning Agreement – AFTER THE MOBILITY)

Learning-agreement_studies_form (msword, 180,50 kB)

                                 

Dokument 2

ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI OKRESU STUDIÓW - oryginał NIE SKAN
Dokument składa się w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych, w ciągu 10 dni od dnia zakończenia studiów. Oświadczenie wystawiane przez zagraniczną uczelnię musi zawierać dokładne daty pobytu (od...do...).

Przykładowy dokument:

       

Dokument 3

ZAŚWIADCZENIE O UZNANIU OKRESU STUDIÓW ZA GRANICĄ
– podpisana przez Dziekana macierzystego Wydziału.

Przykładowy dokument: 

 

Dokument 4

WNIOSEK O PRZEKAZANIE GRANTU

Wniosek_o_przekazanie_grantu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 37,92 kB)

         

Dokument 5

WRAŻENIA Z POBYTU ZA GRANICĄ
- przesłane mailem na adres erasmus@pw.edu.pl.

Wrażenia-wzór (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12,97 kB)

      

ANKIETA DLA STYPENDYSTY Programu ERASMUS+

Każda osoba wyjeżdżająca otrzyma maila z linkiem do ankiety.

   

TEST JĘZYKOWY ON LINE

   

UWAGA:

Niedopełnienie tych formalności:

stanowi podstawę żądania zwrotu otrzymanego grantu. Jeśli pobyt na studiach uległ skróceniu, np. student otrzymał stypendium na studia 6-miesięczne, a przebywał na studiach zagranicą 5 miesięcy i 3 dni, wówczas zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanego stypendium za 27 dni (szacunkowy miesiąc w programie Erasmus+ ma 30 dni). Szczegóły dotyczące tej sprawy opisane są w UMOWIE MIĘDZY PW A BENEFICJENTEM.