Formalności przed wyjazdem

Dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach Erasmus+:

Dokument 1 - Zgłoszenie kandydata na wyjazd (plik PDF z USOS) oraz Dokument 5 - podpisany skan wniosku o przekazanie grantu - prosimy przesłać na adres: erasmus@pw.edu.pl. 

W tytule maila należy wpisać "Dokumenty aplikacyjne_Imię i nazwisko".

   

Dokumenty te należy złożyć w terminie 4.05.2020 - 30.06.2020.

  

Osoby, które obecnie pobierają stypendium socjalne, proszone są o przesłanie skanu decyzji o pobieraniu stypendium w roku akademickim 2019/2020 do dnia 30.06.2020.

  

Pozostałe dokumenty należy złożyć co najmniej miesiąc przed wyjazdem, ale nie później niż:

- 15.09.2020 - Wyjazdy na semestr zimowy i cały rok

- 15.12.2020 - Wyjazdy na semestr letni.

      

Dokument 1
STUDENT APPLICATION FORM - Formularz z systemu USOS - bez podpisu koordynatora przesłany na erasmus@pw.edu.pl

   

Dokument 2
LEARNING AGREEMENT
 - podpisana przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału oraz odpowiedników tych osób na uczelni zagranicznej (z pieczęcią uczelni zagranicznej) - akceptujemy skany.

Learning-agreement_studies_form (msword, 180,50 kB)

 

Wskazówki dotyczące sporządzenia Learning Agreement

2015-LA-studia-wskazowki-pl (msword, 123,50 kB)

 

Kody uczelni Erasmus+

Kody uczelni Erasmus+ (vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 22,80 kB)

 

Kody dziedzin akademickich

ISCED-F_2013 (pdf, 48,38 kB)

 

Wyszukiwarka kodów: http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_pl.htm

   

Dokument 3
LIST AKCEPTACYJNY Z UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ
- dokument otrzymany od uczelni przyjmującej, potwierdzający akceptację na wymianę w ramach programu ERASMUS+ zawierający konkretne daty pobytu (dzień- miesiąc-rok) - akceptujemy skany

       

Dokument 4
WNIOSEK - SKIEROWANIE ZA GRANICĘ - oryginał. W części E podpisany przez Dziekana oraz Koordynatora Wydziałowego

Wniosek skierowanie WWS (msword, 85,00 kB)

        

Dokument 5
WNIOSEK O PRZEKAZANIE GRANTU - podpisany skan należy wysłać na adres erasmus@pw.edu.pl

Wniosek_o_przekazanie_grantu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 37,92 kB)

          

Dokument 6
Kserokopia EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
- więcej informacji w Internecie (www.nfz.gov.pl w zakładce: "Nasze zdrowie w UE")

  

Dokument 7

Kopia ubezpieczenia NNW i OC

 

Dokument 8
UPOWAŻNIENIE (o ile zachodzi konieczność) - oryginał

Upoważnienie (msword, 25,50 kB)

    

Dokument 9

Rezygnacja z wyjazdu

Rezygnacja z wyjazdu (msword, 39,50 kB)

  

TEST JĘZYKOWY ONLINE

        
KARTA ZALICZEŃ - DOKUMENT DOSTARCZANY NA WYDZIAŁ NIE DO BIURA ERASMUS+
 - podpisana przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału. Karta zaliczeń umożliwia porównanie przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej z przedmiotami realizowanymi zgodnie z tokiem studiów na uczelni macierzystej podczas pobytu za granicą w ramach Programu ERASMUS+.

karta_zaliczen(erasmus+) (msword, 47,00 kB)