Program POWER – dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i pobierających stypendium socjalne

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

- Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – na wyjazdy na studia i na praktyki,

- Studenci z przyznanym stypendium socjalnym - na wyjazdy na studia i na praktyki.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER, do dnia 31 maja 2017 roku należy dostarczyć do biura programu Erasmus+ zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku akademickim 2016/2017.

 

Zasady otrzymania dodatkowego dofinansowania wyjazdów Erasmus + w roku akademickim 2017/2018

 

Zasady otrzymania dodatkowego dofinansowania wyjazdów Erasmus + w roku akademickim 2016/2017

 

Zasady otrzymania dodatkowego dofinansowania wyjazdów Erasmus +

 

 

Warunki dofinansowania wyjazdu osób niepełnosprawnych

 

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności

Wniosek o dofinansowanie kosztów dot. niepełnosprawności (vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 78,03 kB)