Université de Pau et de Pays de l'Adour

Moje studia za granicą trwały jeden semestr (sierpień 2014 – styczeń 2015) i odbyły się na Wydziale Nauk Ścisłych i Techniki (Faculté des Sciences et Techniques), w departamencie Biologii na Université de Pau et de Pays de l'Adour (UPPA) w Pau we Francji.

1. Informacje o uczelni

Jak przy każdej innej francuskiej uczelni jest bardzo dużo formalności do załatwienia przed rozpoczęciem studiów. Każdemu ze studentów zostaje przypisany koordynator, który ma czuwać nad programem studiów i pomagać przy jego ułożeniu/zmianie w razie jakiś problemów. W praktyce jest to osoba, której podpis wymagany jest na umowie międzyuczelnianej, często jednak nie ma nic wspólnego z kierunkiem studiów podejmowanych przez ucznia. Na uczelni są dwie tury zapisów i trzeba uczestniczyć w każdej z nich by móc pełnoprawnie kontynuować studia: zapis administracyjny, polegający na rejestracji w systemie komputerowych, utworzeniu skrzynki pocztowej i legitymacji studenckiej oraz pedagogiczny polegający na rejestracji na konkretne przedmioty i umożliwiający podejście do egzaminów pod koniec semestru. Polecam wyjazd na semestr zimowy, gdyż przed jego rozpoczęciem uniwersytet organizuje dwa tygodnie przyjęcia studentów z zagranicy, w przeciągu których zostaje udzielona pomoc przy wszystkich formalnościach, można dobrze poznać uniwersytet oraz zapoznać się z innymi studentami.

2. Informacje o studiach

Wszystkie zajęcia były prowadzone po francusku i nie ma możliwości studiowania w innych językach na tym wydziale. Ciężko jest mi ocenić poziom, ponieważ większość przedmiotów nie pokrywała się z tymi, które realizowałabym w Polsce. Dużą wagę na egzaminach przywiązuje się do analitycznego myślenia i formułowania zdań w poprawny (francuski) sposób, stąd tez jeśli poziom języka nie jest ostatecznie wysoki odradzam wyjazd do Francji. Jeśli chodzi o system nauczania – jest podobny do polskiego, zazwyczaj przedmiot składa się z wykładu (cours), ćwiczeń (TD – travaux dirigés) i laboratorium (TP – travaux pratiques) i zawsze powinno być powiedziane jak każda z części wpływa (procentowo) na ocenę końcową z przedmiotu. Każde kolokwium, test, egzamin etc jest oceniane na 20 punktów, tak samo jak każda ocena końcowa jest wyrażona w postaci punktów (na 20).

3. Informacje o warunkach mieszkalnych

Przy pobycie na jeden semestr jedyną możliwością jeśli chodzi o akademik jest Gaston Phoebus. Jest to akademik z jednoosobowymi pokojami o powierzchni 10 metrów kwadratowych (łazienka wliczona). Kuchnia jest wspólna na piętro. Warunki generalnie są dobre, Internet jest zapewniony, wszelkie problemy zgłaszane w recepcji są usuwane jak najszybciej. Cena to 240 EUR, przy czym studenci z Europy, po wypełnieniu kilku formularzy (pomoc w załatwianiu tych formalności jest zapewniona podczas ,,dwóch tygodni przyjęcia”, o których mowa w punkcie pierwszym), dostają dotację z CAF około 100 EUR w zależności od stanu finansowego.

Małgorzata Dąbek

Wydział Chemiczny

Biotechnologia

rok III