NUSIP – Summer Intensive Program, Nagoya University, Japonia

Nagoya University w Japonii zaprasza studentów PW do udziału w szkole letniej NUSIP 2018 pt. „Latest Advanced Technology and Tasks in Automobile Engineering” w terminie 13 czerwca – 19 lipca 2018 r. Program pobytu obejmuje także kurs języka japońskiego.

Więcej informacji: http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/en/nusip/index.html

Termin aplikowania: 28 lutego 2018 r.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej (pok. 234 w Gmachu Głównym PW) pisemną zgodę Władz Wydziału na aplikowanie.  

Kontakt:
Dominika Frąk – Dudzińska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: dfrak@cwm.pw.edu.pl