Programy Ramowe Unii Europejskiej

 • Zarządzenie nr 51/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów Programów Ramowych Unii Europejskiej

  zarzadzenie_51_2014 (pdf, 2,16 MB)
  • Załącznik nr 1: Wzór powołania kierownika/koordynatora projektu badawczego, realizowanego w PW w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

   zarzadzenie_51_2014_zal_1 (pdf, 298,91 kB)
  • Załącznik nr 2: 7 Program Ramowy - rejestracja wniosku 

   zarzadzenie_51_2014_zal_2 (pdf, 180,48 kB)
  • Załącznik nr 3: Horyzont 2020 - rejestracja wniosku 

   zarzadzenie_51_2014_zal_3 (pdf, 197,82 kB)
  • Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia kierownika/koordynatora projektu badawczego, realizowanego w PW w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

   zarzadzenie_51_2014_zal_4 (pdf, 238,53 kB)
 • Zarządzenie nr 49/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 22/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania związanego z udziałem Politechniki Warszawskiej w konkursach 7. Programu Ramowego i realizacji projektów w tym Programie.
  zarzadzenie_nr49 (pdf, 266,53 kB)
 • Zarządzenie nr 22/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania związanego z udziałem Politechniki Warszawskiej w konkursach 7. Programu Ramowego i realizacji projektów w tym Programie.
  zarzadzenie_nr22 (pdf, 3,17 MB)
  • Załącznik nr 1 Wniosek o otwarcie subkonta dla projektu 7 programu ramowego – PW koordynator
   Zalacznki_nr1 (pdf, 14,65 kB)
  • Załącznik nr 2 Wniosek o otwarcie subkonta dla projektu 7 programu ramowego - PW partner
   Zalacznki_nr2 (pdf, 15,63 kB)
  • Załącznik nr 3 Przykładowy wzór karty czasu pracy osoby biorącej udział w projekcie, nie będącej kierownikiem projektu
   Zalacznki_nr3 (pdf, 26,48 kB)
  • Załącznik nr 4 Przykładowy wzór karty czasu pracy dla kierownika projektu
   Zalacznki_nr4 (pdf, 19,42 kB)
 • Zarządzenie nr 35/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów Programów Ramowych Unii Europejskiej
  zarzadzenie_nr35 (pdf, 2,10 MB)
  • Załącznik nr 1 Wzór powołania kierownika/koordynatora projektu badawczego, realizowanego w PW w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej
   Zalacznk_nr35_1 (pdf, 17,77 kB)
  • Załącznik nr 2 Program Ramowy - rejestracja wniosku 
   Zalacznk_nr35_2 (pdf, 12,28 kB)
  • Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia kierownika/koordynatora projektu badawczego realizowanego w PW w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej
   Zalacznk_nr35_3 (pdf, 24,36 kB)