Składanie wniosków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie projektów 7 PR

  • Decyzja nr 95/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie uchylenia decyzji nr 16/2008 Rektora PW z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
    decyzja-2011-95 (pdf, 139,32 kB)
  • Decyzja nr 16/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
    decyzja-2008-16 (pdf, 207,25 kB)