Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja

  • Zarządzenie nr 41 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 października 2005 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej 
    zarzadzenie41 (pdf, 21,97 kB)
  • Zarządzenie nr 24 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej
    zarzadzenie24 (pdf, 149,86 kB)