Umowy cywilnoprawne

 • Zarządzenie nr 45/2013 Rektora PW z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi.
  zarzadzenie_nr45 (pdf, 1,53 MB)
  Załączniki do Zarządzenia, m.in.: wzory umowy o dzieło, umowy o dzieło edukacyjne, umowy zlecenia, rachunków, protokołów odbioru są dostępne na stronie: http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2013/Zarzadzenie-Rektora-nr-045-2013-z-dnia-06-11-2013
 • Zarządzenie nr 20/2012 Rektora PW z dnia 7 marca 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 8 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi
  zarzadzenie_nr20 (pdf, 223,23 kB)
 • Zarządzenie nr 8/2011 Rektora PW z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi
  zarzadzenie_nr8 (pdf, 935,16 kB)
  Poniższe załączniki do Zarządzenia można znaleźć na stronie http://www.bip.pw.edu.pl/Przepisy-i-zarzadzenia/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2011/Zarzadzenie-Rektora-nr-008-2011-z-dnia-21-02-2011 
  Załącznik nr 1: Umowa o dzieło
  Załącznik nr 2: Protokół odbioru (umowa o dzieło)
  Załącznik nr 3: Umowa zlecenia
  Załącznik nr 4: Protokół odbioru (umowa zlecenia)
  Załącznik nr 5: Umowa o dzieło autorskie
  Załącznik nr 6: Protokół odbioru (umowa o dzieło autorskie)
  Załącznik nr 7: Rachunek autorski
  Załącznik nr 8: Rachunek
 • Decyzja nr 66/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za prace wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych 
  zarzadzenie_nr66 (pdf, 461,65 kB)
 • Zarządzenie nr 39 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 21 Rektora PW z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi
  zarzadzenie_nr39 (pdf, 239,23 kB)
 • Zarządzenie nr 27 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 21 Rektora PW z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi
  zarzadzenie_nr27 (pdf, 1,49 MB)
  Poniższe załączniki do Zarządzenia można znaleźć na stronie  http://www.bip.pw.edu.pl/Przepisy-i-zarzadzenia/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2007/Zarzadzenie-Rektora-nr-27-12-06-2007
  Załącznik 1: Wzór umowy o dzieło
  Załącznik 2: Wzór umowy zlecenia
  Załącznik 3: Wzór umowy o dzieło edukacyjne
  Załącznik 4: Wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  Załącznik 5: Wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS dla osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zarządzenie nr 21 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi
  zarzadzenie_nr21 (pdf, 37,57 kB)
  Poniższe załączniki do Zarządzenia można znaleźć na stronie  http://www.bip.pw.edu.pl/Przepisy-i-zarzadzenia/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2006/Zarzadzenie-Rektora-nr-21-29-06-2006
  Załącznik 1: Umowa o dzieło
  Załącznik 2: Protokół odbioru dzieła
  Załącznik 3: Umowa zlecenia
  Załącznik 4: Protokół odbioru
  Załącznik 5: Umowa o dzieło edukacyjne
  Załącznik 6: Protokół
  Załącznik 7: Rachunek autorski
  Załącznik 8: Rachunek
  Załącznik 9: Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
  Załącznik 10: Instrukcja obiegu dokumentacji