Wnioski i umowy na projekty badawcze dofinansowywane przez MNiSzW

 • Zarządzenie nr 84/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad składania i podpisywania wniosków oraz przygotowywania i podpisywania umów w projektach badawczych finansowanych lub dofinansowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki lub inne podmioty finansujące ze środków krajowych
  zarzadzenie_84_2014 (pdf, 519,04 kB)
 • Zarządzenie nr 2/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad składania i podpisywania wniosków oraz przygotowywania i podpisywania umów w projektach badawczych finansowanych lub dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki lub inne podmioty finansujące ze środków krajowych
  zarzadzenie_2_2013 (pdf, 785,54 kB)
 • Zarządzenie nr 47 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania udziału własnego Politechniki Warszawskiej w projektach badawczych finansowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  zarzadzenie-2011-47 (pdf, 343,09 kB)
 • Zarządzenie nr 15 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zasad składania i podpisywania wniosków oraz umów na projekty badawcze finansowane lub dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zleceń w ramach projektów zamawianych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej
  zarzadzenie-2006-15 (pdf, 13,09 kB)