Zwiększanie wynagrodzeń

 •  Zarządzenie nr 38/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom Politechniki Warszawskiej zwiększonego wynagrodzenia

  zarzadzenie_38_2014 (pdf, 1,74 MB)
  • Załącznik 1: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w projekcie lub zadaniu w ramach projektu

   zarzadzenie_38_2014_zal_1 (pdf, 488,97 kB)
  • Załącznik 2: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w procentach wynagrodzenia zasadniczego

   zarzadzenie_38_2014_zal_2 (pdf, 399,36 kB)
  • Załącznik 3: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w kwocie ryczałtowej

   zarzadzenie_38_2014_zal_3 (pdf, 382,06 kB)
  • Załącznik 4: Stawki godzinowe zwiększenia wynagrodzenia pracowników PW uczestniczących w realizacji projektów lub zadań w ramach projektu

   zarzadzenie_38_2014_zal_4 (pdf, 271,48 kB)
  • Załącznik 5: Raport miesięczny z godzin przepracowanych w projekcie lub zadaniu w ramach projektu

   zarzadzenie_38_2014_zal_5 (pdf, 280,34 kB)
 • Zarządzenie nr 62/2012 Rektora PW z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 9/2011 Rektora PW z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom PW zwiększonego wynagrodzenia.

 

 • Zarządzenie nr 09/2011 Rektora PW z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom PW zwiększonego wynagrodzenia.

  zarzadzenie_09_2011 (pdf, 1,59 MB)
  •  Załącznik 1: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w projekcie lub zadaniu w ramach projektu, w relacji do stawki godzinowej
   zarzadzenie_09_2011_zal1 (pdf, 448,60 kB)
  •  Załącznik 2: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w procentach wynagrodzenia zasadniczego
   zarzadzenie_09_2011_zal2 (pdf, 379,40 kB)
  •  Załącznik 3: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w kwocie ryczałtowej
   zarzadzenie_09_2011_zal3 (pdf, 362,35 kB)
  •  Załącznik 4: Stawki godzinowe zwiększenia wynagrodzenia pracowników PW uczestniczących w realizacji projektów lub zadań w ramach projektu
   zarzadzenie_09_2011_zal4 (pdf, 264,50 kB)
  •  Załącznik 5: Raport miesięczny z godzin przepracowanych w projekcie lub zadaniu w ramach projektu
   zarzadzenie_09_2011_zal5 (pdf, 266,67 kB)
 • Zarządzenie nr 35/2010 Rektora PW z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 17/2010 Rektora PW z dnia 22 marca 2010 w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom Politechniki Warszawskiej zwiększonego wynagrodzenia

  zarzadzenie_35_2010 (pdf, 175,44 kB)
 • Zarządzenie nr 17/2010 Rektora PW z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom PW zwiększonego wynagrodzenia.

  zarzadzenie_17_2010 (pdf, 1,37 MB)
  •  Załącznik 1: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w projekcie lub zadaniu w ramach projektu
   zarzadzenie_17_2010_zal1 (pdf, 451,62 kB)
  •  Załącznik 2: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w procentach wynagrodzenia zasadniczego
   zarzadzenie_17_2010_zal2 (pdf, 346,71 kB)
  •  Załącznik 3: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w kwocie ryczałtowej
   zarzadzenie_17_2010_zal3 (pdf, 339,29 kB)
  •  Załącznik 4: Stawki godzinowe zwiększenia wynagrodzenia pracowników PW uczestniczących w realizacji projektów lub zadań w ramach projektu
   zarzadzenie_17_2010_zal4 (pdf, 265,47 kB)
  •  Załącznik 5: Raport miesięczny z godzin przepracowanych w projekcie lub zadaniu w ramach projektu
   zarzadzenie_17_2010_zal5 (pdf, 267,30 kB)
 • Zarządzenie nr 37/2009 Rektora PW z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom PW zwiększonego wynagrodzenia.

  zarzadzenie_37_2009 (pdf, 1,24 MB)
  •  Załącznik 1: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w projekcie lub zadaniu w ramach projektu
   zarzadzenie_37_2009_zal1 (pdf, 392,16 kB)
  •  Załącznik 2: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w procentach wynagrodzenia zasadniczego
   zarzadzenie_37_2009_zal2 (pdf, 360,29 kB)
  •  Załącznik 3: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika określane w kwocie ryczałtowej
   zarzadzenie_37_2009_zal3 (pdf, 330,07 kB)
  •  Załącznik 4: Stawki godzinowe zwiększenia wynagrodzenia pracowników PW uczestniczących w realizacji projektów lub zadań w ramach projektu
   zarzadzenie_37_2009_zal4 (pdf, 270,79 kB)
  •  Załącznik 5: Raport miesięczny z godzin przepracowanych w projekcie lub zadaniu w ramach projektu
   zarzadzenie_37_2009_zal5 (pdf, 272,36 kB)
 • Zarządzenie nr 42/2008 Rektora PW z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom zwiększonego wynagrodzenia

  zarzadzenie_42_2008 (pdf, 917,88 kB)
  •  Załącznik 1: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie
   zarzadzenie_42_2008_zal1 (pdf, 322,85 kB)
  •  Załącznik 2: Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracowników określone w procentach wynagrodzenia zasadniczego
   zarzadzenie_42_2008_zal2 (pdf, 340,22 kB)
  •  Załącznik 3: Stawki godzinowe wynagrodzenia pracowników PW zaangażowanych w realizację projektów
   zarzadzenie_42_2008_zal3 (pdf, 275,10 kB)
  •  Załącznik 4: Raport miesięczny z przepracowanych godzin w projekcie
   zarzadzenie_42_2008 (pdf, 917,88 kB)
 • Uchwała nr 113/XLVII/2009 Senatu PW z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej

  uchwala_113XLVII2009 (pdf, 159,72 kB)
  •  Załącznik do Uchwały nr 113/XLVII/2009 – Regulamin zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej
   uchwala_113XLVII2009zal (pdf, 692,00 kB)
 • Uchwała nr 315/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 131/XLVI/2006 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników PW

  uchwala315 (pdf, 926,00 kB)
 • Uchwała nr 131/XLVI/2006 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników PW

  uchwala131 (pdf, 925,36 kB)