Rozliczanie kosztów ogólnych i wydziałowych

 •  Zarządzenie nr 21/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

  zarzadzenie_21_2014 (pdf, 244,69 kB)
  • Załącznik 1: Zasady rozliczania kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

   zarzadzenie_21_2014_zal_1 (pdf, 410,25 kB)
  • Załącznik 2: Metodologia wyliczania średniego wskaźnika kosztów pośrednich dla podstawowej jednostki organizacyjnej PW (wydziału)

   zarzadzenie_21_2014_zal_2 (pdf, 268,36 kB)
  • Załącznik 3: Wskaźniki kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

   zarzadzenie_21_2014_zal_3 (pdf, 354,89 kB)