Granty na granty

Zasady programu „Granty na granty: promocja jakości” są dostępne na stronie MNiSW.

W ramach programu można wystąpić o refundację kosztów poniesionych lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe w związku z przygotowaniem wniosków w ramach programów badawczych UE: Horyzont 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali oraz EURATOM.

Warunkiem ubiegania się o refundację jest uzyskanie w ocenie merytorycznej liczby punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) określonego przez Komisję. W przypadku konkursów dwuetapowych za ostateczną punktację wniosków projektowych uznaje się liczbę punktów uzyskaną w drugim etapie oceny.

Refundacja dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego na wezwanie konkursowe KE.

Wniosek o refundację należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej z KE.

 

Wysokość refundacji w programie „Granty na granty” zależy od roli w konsorcjum:

  1. koordynator projektu – do 30 000,00 zł,
  2. koordynator pakietu (Work Package Leader) – do 10 000,00 zł.

 

Do refundacji kwalifikują się następujące koszty:          

  • przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego;
  • przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego;
  • uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego;
  • organizacji spotkań roboczych konsorcjum.

 

Nabór wniosków odbywa się przez system OSF, jest ciągły i trwa do dnia 1 marca 2018 r.

Procedura składania wniosku (pdf, 782,06 kB)