Participant Portal

Participant Portal czyli Portal Użytkownika oferuje wiele cennych informacji dotyczących Programów Unii Europejskiej. Na portalu dostępne są informacje dotyczące możliwości finansowania badań i innowacji w programie Horyzont 2020 (Horizon 2020 ) oraz kilku innych programach UE (Research Fund for Coal & Steel, 3rd Health Programme, Promotion of Agricultural Products, Consumer Programme, COSME, Justice Programme). Obok informacji na temat możliwości uzyskania finansowania projektów w konkursach tych programów, na stronie można znaleźć praktyczne porady dotyczące każdego z etapów realizacji projektów. Dodatkowo portal oferuje możliwość zgłoszenia się jako ekspert do oceny projektów składanych w konkursach Programów UE.

 

Participant Portal posiada dodatkowe funkcje dostępne dla osób, które założą na nim konto. Pozwala on na zdalne przygotowanie i złożenie wniosku projektowego w konkursach wspomnianych Programów UE, a w przypadku uzyskania finansowania – zawarcie umowy. Portal umożliwia również zarządzanie realizowanym projektem i przepływ dokumentów potrzebnych do rozliczenia projektu.

 

Strona główna Portalu Użytkownika (Participant Portal):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/home.html 

 

Dostępny jest przewodnik pomagający w poruszaniu się po Portalu i jego funkcjach:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/funding/index.html#

 

Na stronie można znaleźć wiele przydatnych dokumentów dotyczących uczestnictwa w programie Horyzont 2020, m.in.: