Rejestracja ekspertów

Rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.

Eksperci będą oceniać nie tylko wnioski w nowym programie, ale także sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020. Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu i usług.

Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się. Praca eksperta pozwala zdobyć unikatowe doświadczenie i daje możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych.

Więcej informacji i rejestracja na stronie:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113

Uwaga: Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7 Programu Ramowego mogą stać się ekspertami do Programu Horyzont 2020 dopiero po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp do bazy jest możliwy przez Participant Portal).