Struktura i budżet

Program Horyzont 2020 (Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji) obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym:

  • 7 Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji;
  • część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) dedykowaną innowacyjności;
  • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT).

 

Budżet programu Horyzont 2020 wynosi 77 mld EUR. Poniżej przedstawiono strukturę Programu oraz budżet dla poszczególnych obszarów działań przewidzianych w ramach Programu.

OBSZAR DZIAŁAŃ mln EUR
1. Excellent Science 24 441

1.1. European Research Council (ERC)

Frontier research by the best individual teams

13 095

1.2. Future & emerging technologies

Collaborative research to open new fields of innovation

2 696

1.3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)

Opportunities for training and career development

6 162

1.4. Research infrastructures (including e-infrastructure)

Ensuring access to world-class facilities

2 488
2. Industrial Leadership 17 015
2.1. Leadership in enabling & industrial technologies (LEITs) (ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing, space) 13 557

2.2. Access to risk finance

Leveraging private finance & venture capital

2 842

2.3.Innovation in SMEs

Fostering all forms of innovation in all types of SMEs

616
3. Societal Challenges 29 679
3.1. Health, demographic change & wellbeing 7 472
3.2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine/maritime/inland water research and the bioeconomy 3 851
3.3. Secure, clean & efficient energy 5 931
3.4. Smart, green & integrated transport 6 339
3.5. Climate action, environment, resource efficiency & raw materials 3 081
3.6. Inclusive, innovative & reflective societies 1 310
3.7. Secure societies 1 695
Spreading excellence & widening participation 816
Science with and for society 462