Udział PW w H2020

I. Liczba projektów zakontraktowanych – 20, z czego 19 jest w trakcie realizacji

Liczba umów o grant podpisanych w poszczególnych latach

Rok Liczba umów o grant
2014 2
2015 9
2016 7
2017 2

 

 Liczba projektów z podziałem na filary

Filar programu Liczba projektów
Excellent Science (Doskonała Baza Naukowa) 9
Societal Challenges (Wyzwania Społeczne) 6
Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle) 3
Science with and for Society (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa) 1
EURATOM 1

PW jest koordynatorem 3 projektów: 2 projektów realizowanych na Wydziale Fizyki oraz 1 projektu na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Dane finansowe dla 20 zakontraktowanych projektów

Koszty mln EUR
Całkowity koszt projektów 64,10*
Dofinansowanie z KE dla całego konsorcjum w projektach 62,58*
Całkowity koszt projektów na PW 5,69
Całkowite dofinansowanie dla PW z KE w projektach 4,56

  *nie zawiera całkowitego kosztu i dofinansowania projektu EURATOM

 

Liczba projektów na Wydziałach PW

Wydział Liczba projektów
Elektroniki i Technik Informacyjnych 6
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 5
Geodezji i Kartografii 2
Fizyki 2
Inżynierii Lądowej 1
Inżynierii Materiałowej 1
Matematyki i Nauk Informacyjnych 1
Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne" 1
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 1

 

Liczba projektów wg typów

Typ projektu Liczba projektów
Research and Innovation Actions 7
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) 4
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 4
Coordination and Support Actions 3
Innovation Actions 1
EURATOM 1

 

Koordynatorzy projektów realizowanych w PW

 
 Dania 
1. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
 Finlandia 
1. HELSINGIN YLIOPISTO
 Francja 
1. THALES ALENIA SPACE FRANCE
2. UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
 Grecja 
1. ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON
 Hiszpania 
1. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
2. UNIVERSIDAD DE LLEIDA
 Holandia 
1. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
 Niemcy 
1. BAUHAUS LUFTFAHRT EV (BHL)
2. MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
 Polska 
1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
 Szwajcaria 
1. EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
 Szwecja 
1. LUNDS UNIVERSITET
 Wielka Brytania 
1. UNIVERSITY COLLEGE LONDON
2. UNIVERSITY OF KENT
3. UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE
4. UNIVERSITY OF SHEFFIELD

 

II. Liczba projektów w trakcie przygotowania Umowy Grantowej (Grant Agreement) – 3

Liczba projektów w trakcie przygotowania Umowy Grantowej w poszczególnych jednostkach

Jednostka Liczba projektów
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1
Wydział Fizyki 1
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1

 
Stan na 8 maja 2017 r.