Formalności po przyjeździe / do rozliczenia

      PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW DROGĄ MAILOWĄ

oraz

O KONTAKTOWANIE SIĘ Z PRACOWNIKAMI BIURA

DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ

 KONTAKT MAILOWYerasmus@pw.edu.pl

KONTAKT TELEFONICZNY: 22 234 7404, 22 234 6142, 22 234 5115 - W GODZ. 8 - 16

      

Dokumenty wymagane do rozliczenia praktyki/stażu (do załatwienia w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia praktyki)

 

Dokument 1

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS – wypełniony w części ….”AFTER THE MOBILITY”.

                                   

Dokument 2

Zaświadczenie o uznaniu praktyki za granicą przez wydział (nie dotyczy absolwentów)

E+_zasw_o_uznaniu_praktyki (msword, 29,50 kB)

 

Dokument 3

Wniosek o przekazanie grantu (wypełniony elektronicznie)

Wniosek_o_przekazanie_grantu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 37,92 kB)

         

Dokument 4

1. ANKIETA DLA STYPENDYSTY Programu Erasmus+ sporządzona on-line (w systemie Mobility Tool),

2. OPIS WRAŻEŃ z pobytu na praktyce, stanowiący jednocześnie wskazówkę dla ewentualnych kandydatów na praktyki w ramach Programu. Wrażenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Współpracy Międzynarodowej PW (https://www.cwm.pw.edu.pl/).

Wrażenia-wzór (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,18 kB)