Formalności przed wyjazdem

 PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW DROGĄ MAILOWĄ

oraz

O KONTAKTOWANIE SIĘ Z PRACOWNIKAMI BIURA

DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ

 KONTAKT MAILOWYerasmus@pw.edu.pl

KONTAKT TELEFONICZNY: 22 234 7404, 22 234 6142, 22 234 5115 - W GODZ. 8 - 16

      

Osoba, która została zakwalifikowana przez macierzysty wydział na wyjazd na praktykę i znalazła się na liście kandydatów, w celu ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu, składa w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej PW następujące dokumenty:

Dokumenty 1,2,3,4 można dostarczyć po zakwalifikowaniu się na wydziale. Dokument 5 student/absolwent dostarcza ze wszystkimi wymaganymi podpisami na Learning Agreement for Traineeships (może być dostarczony w późniejszym terminie).   

Na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki należy donieść: dokument 6, 7, 8, 9, 10.

 

Dokument 1

Formularz aplikacyjny ze zdjęciem

Aplikacja E+ praktyki (msword, 104,50 kB)

Każdy formularz aplikacyjny powinien być wypełniony bardzo skrupulatnie, w języku angielskim, wydrukowany i podpisany. Nie będą przyjmowane formularze wypełniane odręcznie!

 

Dokument 2

CV – napisany w języku kraju docelowego lub w jęz. angielskim

CV-Europass (msword, 111,50 kB)

 

Dokument 3

List motywacyjny (application letter; motivation letter)

 

Dokument 4

Zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie min. B2

 

Dokument 5

Learning Agreement for Traineeships

Wskazówki dotyczące sporządzenia Learning Agreement

2016-LA-praktyka-wskazowki-pl (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 57,92 kB)

 

Dokument 6

Wniosek o skierowanie za granicę podpisany przez Dziekana i wydziałowego Pełnomocnika ds. programu Erasmus+

Wniosek skierowanie WWS (msword, 85,00 kB)

       

Dokument 7

Wniosek o przekazanie grantu

Wniosek_o_przekazanie_grantu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 37,92 kB)

         

Dokument 8

Kopia karty EKUZ

 

Dokument 9

Kopia ubezpieczenia NNW i OC

 

Dokument 10

Zaświadczenie o statusie studenta. Absolwenci dostarczą zaświadczenie o ukończeniu studiów, wystawione przez Dział Ewidencji Studentów (Gmach Główny, pok. 114).

 

Dokument 11

Rezygnacja z wyjazdu

Rezygnacja z wyjazdu (msword, 39,50 kB)

 

Dokument 12

Upoważnienie

Upowaznienie(erasm+) (msword, 25,00 kB)