Wyjazdy studentów na studia

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do krajów uczestniczących w programie.

Aby mieć możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ należy być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Na studia wyjechać można do szkoły wyższej, która współpracuje z PW w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną).

Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące.Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu LLP Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Rekrutacja kandydatów odbywa się na wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, tzn. w r. akad. 2013/2014 odbyła się rekrutacja na wyjazdy w r. akad. 2014/2015, a w r. akad. 2014/2015 odbędzie się rekrutacja na wyjazdy w r. akad. 2015/2016.

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku 2014/2015 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia.