Wyjazdy studentów na studia

 

Zgodnie z Decyzją Rektora nr 191/2020 z dnia 11.09.2020, wyjazdy w ramach programu Erasmus+ mogą być realizowane w szczególnych przypadkach.

Decyzja Rektora dopuszcza wyjątkowe sytuacje, które umożliwiają wyjazd w ramach programu. 

                  

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do krajów uczestniczących w programie.

Aby mieć możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ należy być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Na studia można wyjechać do uczelni wyższej, która współpracuje z PW w programie Erasmus+ (wydział/uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną).

Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu LLP Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Rekrutacja kandydatów odbywa się na wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, tzn. w r. akad. 2019/2020 odbyła się rekrutacja na wyjazdy w r. akad. 2020/2021, a w r. akad. 2020/2021 odbędzie się rekrutacja na wyjazdy w r. akad. 2021/2022.

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku akad. 2019/2020 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 400, 450 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia.