Instrukcja dla studentów - USOS

Film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS.

https://drive.google.com/file/d/1ED4TZBvpqgrql0IjTaUglOPQA5-8OBes/view