Belgia

Vrije Univeristeit Brussel

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/ 2015 wyjechałem za granicę w ramach programu Erasmus+. Moim wyborem był Vrije Univeristeit Brussel w Belgii, głównie ze względu na międzynarodową renomę oraz dobry zespół fotoniczny , co się wiązało z możliwością nauczenia się wielu nowych rzeczy na wysokim poziomie.