Hanyang International Summer School, Korea Południowa

Hanyang University zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej do udziału w szkole letniej „Hanyang International Summer School 2018”, która odbędzie się w dniach 2-27 lipca 2018 r.

Więcej informacji: http://www.hanyangsummer.com/seoul/

Broszura informacyjna:

HISS_2018_Brochure (pdf, 3,49 MB)

Termin aplikowania: 15 maja 2018 r.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej (pok. 234 w Gmachu Głównym PW) pisemną zgodę Władz Wydziału na aplikowanie.

Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk – Dudzińska
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: dfrak@cwm.pw.edu.pl