Formularze

Obowiązujące przy wyjazdach za granicę:

  • Wniosek - delegacja za granicę, wzór D (przeznaczony jest dla osób udających się za granicę w ramach podróży służbowych)
Wniosek_D (msword, 103,00 kB)
  • Wniosek - skierowanie za granicę, wzór S (przeznaczony jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań naukowych, szkoleniowym, podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej)
Wniosek_S (msword, 91,00 kB)
  • Dyspozycja przelania zaliczki w walucie obcej (przeznaczona jest dla osób, które proszą o przelanie zaliczki w walucie obcej z tytułu wyjazdu służbowego na osobiste konto bankowe)
  • Zamówienie na bilety  (płatne z kosztów jednostki organizacyjnej)
ZamowienieNaBilety (msword, 26,00 kB)
  • Rozliczenie kosztów wyjazdu zagranicznego (rozliczenie pobranej zaliczki na koszty pobytu za granicą. Rozliczenia należy dokonać w Sekcji Dewizowej Kwestury)
RozliczenieWyjazdu (msword, 159,50 kB)
  • Ewidencja przebiegu pojazdu dot. wyjazdu zagranicznego (sporządzają osoby podróżujące własnymi samochodami)
EwidencjaPodrozySamochodem (msword, 69,00 kB)