7th GIST-European Universities Joint Workshop na Politechnice Warszawskiej

7th GIST-European Universities Joint Workshop na Politechnice Warszawskiej

W dniach 8-9 listopada br. Politechnika Warszawska była gospodarzem siódmego warsztatu naukowego współorganizowanego przez Gwangju Institute of Science and Technology (Korea Płd.) oraz jej europejskich partnerów.

GIST-European Universities Joint Workshop organizowany jest od 2010 roku przez Gwangju Institute of Science and Technology. Warsztaty mają miejsce na przemian w Korei i europejskiej uczelni partnerskiej.

GIST jest jedną z wiodących koreańskich uczelni badawczych, zajmującą 2 miejsce na świecie w rankingu QS World University Rankings pod względem cytowalności publikacji naukowych na badawcza. Działa tam osiem światowej klasy instytutów badawczych, w tym Nobel Research Institute, w którym czterech noblistów kontynuuje swoje badania.

Workshop

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, PW

Głównym celem warsztatów jest wymiana doświadczeń naukowców z Korei oraz politechnik z Europy Centralnej oraz poszukiwanie obszarów współpracy naukowo-badawczej.

Tematyka tegorocznych warsztatów dotyczyła fotoniki, optyki oraz inżynierii materiałowej, w tym zastosowania materiałów termoelektrycznych. Poza wymianą doświadczeń oraz dyskusją na temat prowadzonych aktualnie badań naukowych w powyższych dziedzinach, omówiono możliwości uzyskania finansowania wspólnych projektów badawczych ze źródeł krajowych. Ważnym elementem było postanowienie zawarcia umowy dotyczącej programu wymiany studentów i pracowników akademickich.

Poza przedstawicielami PW i GIST w warsztatach uczestniczyli naukowcy z Czech Technical University (Czechy), Uniwersytetu im  Babes-Bolyai (Rumunia) oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Nasi goście zwiedzili również laboratoria badawcze na wydziałach Fizyki, Mechatroniki oraz Inżynierii Materiałowej.

workshop1

Prof. Hyyong Suk, Dziekan Wydziały Fizyki i Fotoniki, GIST

workshop2

Dyrektor Łukasz Wojdyga, Centrum Współpracy Międzynarodowej