Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

 

 

p. o. Dyrektora

mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
faks: 22 234 5777
mszajnowska@cwm.pw.edu.pl

 

 

Sekretariat

mgr Katarzyna Salamonik

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
faks: 22 234 5777

k.salamonik@cwm.pw.edu.pl

 

 

Księgowość

Edyta Kołacińska (Pełnomocnik Kwestora)

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6425
faks: 22 234 57 77
ekolacinska@cwm.pw.edu.pl

 

mgr Marzena Mazurkiewicz

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6425
faks: 22 234 57 77
mmazurkiewicz@cwm.pw.edu.pl

 

 

Współpraca Międzynarodowa

mgr Patrycja Kluź

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 1594
tel. miejski: 22 629 59 68
faks: 22 234 57 77
pkluz@cwm.pw.edu.pl

 

mgr Dominika Frąk-Dudzińska

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 1594
faks: 22 234 5777
dfrak@cwm.pw.edu.pl

 

 

International Students Office 

mgr Karol Maśluszczak

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 5091
faks: 22 234 57 77
kmasluszczak@cwm.pw.edu.pl

 

mgr Małgorzata Musińska

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 5091
faks: 22 234 57 77
m.musinska@cwm.pw.edu.pl

 

mgr Sylwia Staniaszko

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 5091
faks: 22 234 57 77
sylwia.staniaszko@pw.edu.pl

 

mgr Zenoviya Shits

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6039
faks: 22 234 57 77
zshits@cwm.pw.edu.pl
 

 

Biuro Wyjazdów Zagranicznych

Barbara Barciak

Gmach Główny, pok. 244

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6240
tel. miejski: 22 621 68 94
faks: 22 234 62 01
bbarciak@cwm.pw.edu.pl

 

Barbara Kołecka

Gmach Główny, pok. 244

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6240
tel. miejski: 22 621 68 94
faks: 22 234 62 01
bkolecka@cwm.pw.edu.pl

 

 

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych UAPE - Program Erasmus+

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, VI piętro, pok. 610

erasmus@cwm.pw.edu.pl

 

mgr Agnieszka Bursztyńska

Gmach Biurowy, kl. B, VI p, pok. L6

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7404, 5115
faks: 22 629 80 09
abursztynska@cwm.pw.edu.pl

 

Joanna Gołębiowska

Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7404
faks: 22 629 80 09
joanna.golebiowska@pw.edu.pl

 

mgr Dominika Jasińska

Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7404
faks: 22 629 80 09
djasinska@cwm.pw.edu.pl

 

mgr Urszula Tarnowska

Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7404
faks: 22 629 80 09
utarnowska@cwm.pw.edu.pl

 

 

Tempus, Erasmus+ Akcja 2 

dr inż. Marek Polak

Gmach Główny, pok. 244

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6240
tel. miejski: 22 621 68 94
faks: 22 234 62 01
mpolak@cwm.pw.edu.pl