Centrum Współpracy Międzynarodowej

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa