Programy NAWA

NAWA_logo

 

 

 

 

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

CWM zajmuje się koordynacją udziału jednostek PW oraz pracowników, doktorantów i studentów w konkursach ogłaszanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz udziela konsultacji w zakresie pozyskiwania środków z NAWA, przygotowania wniosków oraz prowadzenia i rozliczania projektów.

 

Kontakt

Marta Szajnowska-Ksit

Zastępca Dyrektora

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Gmach Główny, pok. 234

tel.: 22 234 7185

e-mail: marta.szajnowska@pw.edu.pl