Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Uczelni realizowana jest poprzez szereg działań mających na celu nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym, rekrutację kandydatów międzynarodowych na studia prowadzone w języku polskim i angielskim oraz promocję Politechniki Warszawskiej za granicą.

 

Wszystkie powyższe działania realizowane są przez Centrum Współpracy Międzynarodowej, które prowadzi działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą i promocyjną oraz koordynującą działania Politechniki Warszawskiej w zakresie współpracy międzynarodowej. Celem CWM jest stymulowanie rozwoju oraz organizowanie i wspomaganie współpracy międzynarodowej Politechniki Warszawskiej w sferze badań, a także w sferze kształcenia.

 

Zakres zadań Centrum Współpracy Międzynarodowej obejmuje przede wszystkim sprawy dotyczące międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych, grantów międzynarodowych, umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi, stypendiów i wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów PW oraz przyjazdów pracowników i studentów zagranicznych uczelni. Do zadań Centrum należy także gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji o współpracy międzynarodowej, łącznie z prowadzeniem bazy danych dotyczących uczestnictwa jednostek organizacyjnych, pracowników i studentów naszej Uczelni w międzynarodowych programach badawczych i edukacyjnych.

 

W celu nawiązania współpracy z uczelnią lub Centrum Współpracy Międzynarodowej prosimy o kontakt: cwm@pw.edu.pl.