Wyjazdy zagraniczne

                                                                                                                                                                          .

Biuro Wyjazdów Zagranicznych (w skrócie BWZ) jest komórką organizacyjną Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskie.

Do zadań BWZ należy m.in.:

  • załatwianie niezbędnych formalności związanych z wyjazdami za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej,
  • doradztwo i pomoc w wyborze optymalnych wariantów podróży,
  • wystawianie potwierdzenia ubezpieczenia na czas pobytu za granicą,
  • rozliczanie kosztów podróży odbytej własnym samochodem.

Przy realizacji wyjazdów BWZ współpracuje z jednostkami organizacyjnymi i administracyjnymi PW, a także z biurami podróży, przedstawicielstwami linii lotniczych, towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami zajmującymi się obsługą ruchu turystycznego.

 

Kontakt

Biuro Wyjazdów Zagranicznych

Gmach Główny PW, pok. 244

Barbara Kołecka, e-mail: Barbara.Kolecka@pw.edu.pl

Anna Zawadka, e-mail: Anna.Zawadka@pw.edu.pl

tel.: 22 234 6240, 22 621 6894

Godziny przyjęcia interesantów: 9.30 – 14.30