Aktualności

Spotkanie dla studentów PW zainteresowanych programem Erasmus+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Budynku Rektorska 4, aula 1.01.

Stypendia Universitas Indonesia UI GREAT dla studentów zagranicznych w 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą oferty stypendiów Universitas Indonesia UI GREAT dla studentów zagranicznych.

Program stypendialny DAAD - “ERA Fellowships - Green Hydrogen”

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w programie stypendialnym "ERA Fellowships - Green Hydrogen". Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się zielonym wodorem.

Polsko-niemiecka “Sprachcafe”

W semestrze zimowym 2023/2024 odbyły się trzy spotkania w ramach pierwszej edycji polsko-niemieckiej "Sprachcafe" - projektu, który  połączył studentów czterech uczelni technicznych konsorcjum ENHANCE: Politechnik w Akwizgranie, Berlinie, Gdańsku i Warszawie. 

Udział pracowników CWM w konferencji “Studenci zagraniczni w Polsce”

W dn. 8-9 lutego 2024 r. w Poznaniu odbyła się siedemnasta edycja konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce". Konferencja została zorganizowana w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Poznańska.

Zaproszenie na spotkanie ENHANCE Conversations: Future Skills - 23.02.2024 r.

W imieniu konsorcjum ENHANCE (zob. FILM) zapraszamy na wirtualne spotkanie w ramach cyklu ENHANCE Conversations. Tegoroczne spotkanie koncentruje się na "umiejętnościach przyszłości" i procesie wyposażania studentów w kompetencje i wartości, które pomogą im radzić sobie z wyzwaniami dzisiejszego i jutrzejszego dnia.

Nowy film promocyjny ENHANCE

Zachęcamy do zapoznania się z nowym filmem promocyjnym konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

Udział pracowników CWM w XI Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym

W dn. 1 lutego 2024 r. na Stadionie Narodowym odbyło się spotkanie w ramach XI Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Oferta stypendialna Rządu Chińskiego

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Rządu Chińskiego (stypendium na semestr lub rok) promującą  mobilność między Chinami a Europą w sektorze szkolnictwa wyższego.

Konkurs "Mój doktorat w 180 sekund"

Przed nami szósta edycja konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” organizowana przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Plejadą - Akademickim Towarzystwem Romanistów Polskich