Aktualności

Udział nauczycieli z Ukrainy w warsztatach "New Methods of Teaching in Practice" na PW

W dn. 15-19.05.2023 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyły się warsztaty "New methods of teaching in practice". Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 5 nauczycieli akademickich z Ukrainy (Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska). Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

Międzynarodowe warsztaty ENHANCE Smart City z wystawą projektów studenckich na Politechnice Warszawskiej

W dn. 15-19 maja 2023 r. Politechnika Warszawska zorganizowała międzynarodowe warsztaty “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?” z udziałem 28 studentów z 8 uczelni i 6 krajów. Były one kontynuacją zajęć online prowadzonych od 1 marca 2023 r. przez międzynarodowe grono ekspertów z uczelni partnerskich ENHANCE pod kierownictwem prof. Roberta Olszewskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii. Zostały one przeprowadzone w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme) we współpracy z Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym i Politechniką w Akwizgranie. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 7 studentek z Ukrainy (Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska). Uczestnicy warsztatów otrzymają 4 punkty ECTS.

Wizyta pracowników CWM na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie w ramach Staff Week

W dn. 16-18 maja 2023 r. pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej, Magdalena Bobryk i Olga Świderska, uczestniczyli w Staff Week-u, który odbył się na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie (TalTech). W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 14 innych uczelni z Europy (m.in. pracownicy partnerskich uczelni PW w ramach konsorcjum ENHANCE – Politechniki w Akwizgranie i Politechniki w Walencji) oraz z Uniwersytetu Mohamed Khider z Biskiry w Algierii.

Wizyta studyjna 6 wykładowczyń języka angielskiego z Politechniki Lwowskiej i Politechniki Kijowskiej w SJO

W dniach 15-19 maja 2023 r. Studium Języków Obcych i Centrum Współpracy Międzynarodowej odwiedziły Dziekan Wydziału Lingwistyki Politechniki Kijowskiej i wykładowczynie języka angielskiego ze Studium Języków Obcych i Wydziału Lingwistyki Politechniki Kijowskiej i Politechniki Lwowskiej. Obie ukraińskie uczelnie są partnerami stowarzyszonymi konsorcjum ENHANCE (ENHANCE Network Partners). Wizytę zorganizowało Studium Języków Obcych we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW w ramach projektu “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie”.

Udział uczennic z XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie w ENHANCE Future Lab na Politechnice w Berlinie

W dniach 2-6 maja 2023 roku, na Politechnice w Berlinie, grupa młodzieży w wieku 15-18 lat z Polski, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii i Niemiec, brała udział w projekcie ENHANCE Future Lab. Miał on na celu stworzenie wizji uniwersytetu przyszłości w oczach młodzieży szkół średnich. W międzynarodowym zespole pod kierunkiem trenerów prowadzono dyskusje o aktualnym stanie i przyszłości szkolnictwa wyższego. Zidentyfikowano aktualne wyzwania związane ze szkolnictwem wyższym i systemami edukacji w różnych krajach. Polskę reprezentowały 3 uczennice z XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie.

Udział Rektora PW w I Konferencji Uniwersytetów Europejskich

W dn. 15 maja 2023 prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w I Konferencji Uniwersytetów Europejskich zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+. Prof. Zaremba wraz z innymi rektorami polskich uczelni technicznych dyskutował w panelu "Uniwersytety Europejskie drogą do innowacyjnej gospodarki" o roli konsorcjów uniwersytetów europejskich w tym procesie.

Inauguracja II części warsztatów “Smart Sustainable Cities & Communities - Phantom Menace or New Hope?" na PW, 15-19.05.2023 r.

15 maja 2023 r. na Politechnice Warszawskiej rozpoczęła się druga - stacjonarna - część warsztatów “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?”. Warsztaty zorganizowała Politechnika Warszawska w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme) we współpracy z Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym i Politechniką w Akwizgranie. Dzięki dofinansowaniu NAWA bierze w nich udział 7 studentek z Ukrainy. Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

CERTYFIKATY TANDEMÓW JĘZYKOWYCH - Termin 18 czerwca 2023 r.

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Politechniki Warszawskiej,

wszystkich, którzy uczestniczyli w tandemie językowym w roku akademickim 2022/2023, zapraszamy do przygotowania projektu wideo i przesłania linku do filmu na YouTube na adres dorota.chrominska@pw.edu.pl wraz ze zrzutami ekranu z 10 spotkań tandemowych

Udział naukowców z Ukrainy w konferencji “Public Administration Challenges in European Countries - Administration and New Technologies” na PW

9 maja 2023 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW zatytułowana ‘Public Administration Challenges in European Countries - Administration and New Technologies’. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk akademickich reprezentujący polskie i zagraniczne uczelnie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Nazar Podolchak z Politechniki Lwowskiej oraz Anna Ishchenko z Politechnika Kijowskiej. Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ – Uniwersytety Europejskie.

Konkurs ENHANCE SOCIAL MEDIA CHALLENGE II - For a Sustainable and Smart City - DEADLINE 9 czerwca 2023

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w drugim konkursie The Social Media Challenge pt. FOR A SUSTAINABLE AND SMART CITY, który organizuje konsorcjum ENHANCE.