Aktualności

2020 KNU Online Summer School

Kyungpook National University (Korea Południowa) zaprasza studentów PW do udziału w szkole letniej "Global School". Zajęcia odbędą się zdalnie w dniach 17-28 sierpnia 2020 r.

2020 KNU Online Summer School

Kyungpook National University (Korea Południowa) zaprasza studentów PW do udziału w szkole letniej "Global School". Zajęcia odbędą się zdalnie w dniach 17-28 sierpnia 2020 r.

Wyjazdy w ramach Erasmus+ w czasie pandemii

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 z dnia 26.05.2020, wszystkie wyjazdy i przyjazdy w ramach programu Erasmus+ zostają zawieszone od dnia 30.05 do odwołania.

Ważna informacja w sprawie wizyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej

Drodzy Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej, obsługę administracyjną studentów i doktorantów, w możliwym zakresie, należy realizować w sposób zdalny za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.

Informacja dotycząca dokumentów aplikacyjnych na wyjazd w ramach Erasmus+

Dokumenty aplikacyjne - Zgłoszenie kandydata na wyjazd (plik PDF z USOS) oraz podpisany skan wniosku o przekazanie grantu - prosimy przesłać na adres: erasmus@pw.edu.pl. 

Zdalne praktyki studenckie

Oferta praktyk studenckich na odległość.

Erasmus+ - kontakt z pracownikami biura

Erasmus+ - kontakt z pracownikami biura

Wizyta delegacji z NUAA z Chin, grudzień 2019 r.

W dniu 17 grudnia 2019 PW odwiedzili przedstawiciele Nanjing University of Aeronautics and Astronautics z Chin. Wśród członków delegacji znaleźli się: Prof. Song Yingdong, Vice-President, Prof. Xu Yizhong, Vice-Dean of College of Foreign Languages, Mr. Ge Shaowei, Deputy Director of Development and Planning Division, Mr. Wang Weihua, Deputy Director of New Campus in Tianmu Lake, Prof. Zhang Honghai, Assistant Dean of the Civil Aviation College, Ms. Shen Min, Deputy Director of International Cooperation Office.

Staże naukowe w Chinach

Beijing Jiaotong University zaprasza naukowców z PW na staże naukowe do Chin. Poniżej przedstawiamy szczegóły programu oraz zachęcamy do zapoznania się z broszurą załączoną poniżej.  

Wizyta delegacji DUT z Chin, grudzień 2019 r.

W dniu 10 grudnia 2019 r. PW odwiedziła delegacja z  Dalian University of Technology w składzie: Prof. Wang Guohong, Director, Scientific Research Office, Prof. Hao Hai,  Dean, School of International Education, Prof. Xu Yusen, Director, Sino-Australian Joint Research Center for Business and Economic Management oraz Prof. Guo Shuhong, Vice Dean, DUT-BSU Joint Institute.