Aktualności

Spotkanie Ambasador Republiki Azerbejdżanu z Rektorem Politechniki Warszawskiej

W dn. 27.06.2023 r. Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce dr Nargiz Gurbanova spotkała się z Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Zarembą. Spotkanie dotyczyło współpracy w obszarach rekrutacji i kształcenia.

Udział nauczycielek akademickich z Ukrainy w Good Practice Days na PW

W dn. 26-28 czerwaca 2023 r. w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa PW odbyły się warsztaty Good Practice Days. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 9 nauczycielek akademickich z Ukrainy (z Politechniki Lwowskiej i Politechniki Kijowskiej). Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

Przyjęcie Politechniki Warszawskiej w poczet członków sieci IROs Forum

W dn. 22 czerwca decyzją Rady IROs Forum (International Relations Offices Forum) Politechnika Warszawska została przyjęta do grona członków stowarzyszonych w sieci IROs Forum. 

Warsztaty ENHANCE: "Learning Environments for Alpha Generation" - online, 4 lipca 2023 r.

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników i studentów PW na międzynarodowe warsztaty Learning Environments for Alpha Generation poświęcone tworzeniu innowacyjnych środowisk edukacyjnych sprzyjających uczeniu się, dostosowanych do potrzeb Pokolenia Alpha.

Zapisy do szkoły letniej ENHANCE “Gender and Diversity in Science, Technology and Society" - DEADLINE 5 lipca 2023

Już 25 września 2023 r. w Berlinie rozpocznie się szkoła letnia "Gender and Diversity in Science, Technology and Society", którą organizuje Politechnika w Berline oraz Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią (ZFIG) we współpracy z uczelniami konsorcjum ENHANCE w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

THE SOCIAL MEDIA CHALLENGE II - wyniki konkursu

20 czerwca 2023 r. ogłoszono wyniki konkursu “ENHANCE SOCIAL MEDIA CHALLENGE - For a Sustainable and Smart City” zorganizowanego przez konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

Wizyta ewaluatorów EUA na Politechnice Warszawskiej

W ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza Politechnika Warszawska przystąpiła do procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej Insitutional Evaluation Programme ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania badaniami i wykorzystania wyników badań. Organizacją ewaluującą jest European University Association. Proces składa się z samooceny dokonanej przez uczelnię oraz oceny i rekomendacji ewaluatorów zewnętrznych.

Europejski Konkurs Innowacji dla członków Young Manufacturing Leaders (YML) - DEADLINE 24 września 2023

Celem Europejskiego Konkursu Innowacji “Nasza Przyszłość: Działania młodzieży na rzecz Przemysłu 5.0” jest zachęta do rozwiązywania problemów i wprowadzania zmian, które mogą pomoc różnym branżom ulepszyć ich działania, produkty i usługi tak, by stały się bardziej zrównoważone.

Udział 2 uczestniczek z Ukrainy w staff weeku na Politechnice w Mediolanie

W dn. 13-15 czerwca na Politechnice w Mediolanie odbyło się kolejny spotkanie z ENHANCE staff week dla pracowników uczelni ENHANCE. Tematem przewodnim był "ENHANCing talent for all".

Warsztaty ‘Artificial Intelligence in Higher Education’ w ramach ENHANCE - 22 czerwca 2023, online.

Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zapraszają studentów i pracowników PW na międzynarodowe warsztaty poświęcone roli i znaczeniu sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych ze stosowaniem narzędzi takich jak ChatGPT. Warsztaty organizuje Politechnika Warszawska w ramach konsorcjum ENHANCE.