Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

 

 

Dyrektor

mgr Grzegorz Robak

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
faks: 22 234 5777

Grzegorz.Robak@pw.edu.pl

 
Zastępca Dyrektora

mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
faks: 22 234 5777

Marta.Szajnowska@pw.edu.pl

 

Sekretariat

mgr Katarzyna Salamonik

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
faks: 22 234 5777

Katarzyna.Salamonik@pw.edu.pl

 

 

Księgowość

Edyta Kołacińska (Pełnomocnik Kwestora)

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6425
faks: 22 234 57 77

Edyta.Kolacinska@pw.edu.pl

 

mgr Marzena Mazurkiewicz

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6425
faks: 22 234 57 77

Marzena.Mazurkiewicz@pw.edu.pl

 

 

Współpraca Międzynarodowa

mgr Patrycja Kluź

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 1594
tel. miejski: 22 629 59 68
faks: 22 234 57 77

Patrycja.Kluz@pw.edu.pl

 

mgr Dominika Frąk-Dudzińska

Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: 22 234 + wew.: 1594
faks: 22 234 5777

Dominika.Frak@pw.edu.pl

 

 

International Students Office 

mgr Karol Maśluszczak

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 5091
faks: 22 234 57 77

Karol.Masluszczak@pw.edu.pl

 

mgr Sylwia Staniaszko

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 1460
faks: 22 234 57 77

Sylwia.Staniaszko@pw.edu.pl

 

mgr Jacek Wołowiec

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 5091
faks: 22 234 57 77

Jacek.Wolowiec@pw.edu.pl

 

mgr Zenoviya Shits

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6039
faks: 22 234 57 77

Zenoviya.Shits@pw.edu.pl
 

mgr Magdalena Bobryk

Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6039
faks: 22 234 57 77

Magdalena.Bobryk@pw.edu.pl

 

 

Biuro Wyjazdów Zagranicznych

Barbara Barciak

Gmach Główny, pok. 244

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6240
tel. miejski: 22 621 68 94
faks: 22 234 62 01

Barbara.Barciak@pw.edu.pl

 

Barbara Kołecka

Gmach Główny, pok. 244

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6240
tel. miejski: 22 621 68 94
faks: 22 234 62 01

Barbara.Kolecka@pw.edu.pl

 

Anna Zawadka

Gmach Główny, pok. 244

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6240
tel. miejski: 22 621 68 94
faks: 22 234 62 01

Anna.Zawadka@pw.edu.pl

 

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych UAPE - Program Erasmus+

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, VI piętro, pok. 610

erasmus@pw.edu.pl

 

mgr Agnieszka Bursztyńska

Gmach Biurowy, kl. B, VI p, pok. L6

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7404, 5115
faks: 22 629 80 09
Agnieszka.Bursztynska@pw.edu.pl

 

Joanna Gołębiowska

Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7404
faks: 22 629 80 09
Joanna.Golebiowska@pw.edu.pl

 

mgr Dominika Jasińska

Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: 22 234 + wew.: 6142
faks: 22 629 80 09
Dominika.Jasinska@pw.edu.pl

 

mgr Urszula Tarnowska

Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: 22 234 + wew.: 7404
faks: 22 629 80 09

Urszula.Tarnowska@pw.edu.pl