Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

 

 

International Students Office 

Gmach Główny, pok. 233

 

REKRUTACJA NA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

mgr Magdalena Bobryk

tel. 22 234 6150

Magdalena.Bobryk@pw.edu.pl

 

mgr Olga Świderska

tel. 22 234 1341

Olga.Swiderska@pw.edu.pl

 

mgr Karol Maśluszczak

tel. 22 234 5091

Karol.Masluszczak@pw.edu.pl

 

REKRUTACJA NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

mgr Zenoviya Shits

tel. 22 234 6039

Zenoviya.Shits@pw.edu.pl

 

 

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych UAPE - Program Erasmus+

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, 6 piętro, pok. 610

erasmus@pw.edu.pl

faks: 22 629 80 09

 

mgr Agnieszka Bursztyńska

Koordynator uczelniany programu Erasmus+, wyjazdy pracowników

tel. 22 234 5115

Agnieszka.Bursztynska@pw.edu.pl

 

mgr Joanna Gołębiowska

Wyjazdy na studia, system USOS (dot. Erasmus+)

tel. 22 234 7404

Joanna.Golebiowska@pw.edu.pl

 

mgr Dominika Jasińska

Wyjazdy na praktyki, program POWER, projekt Erasmus+ KA107 - współpraca z krajami partnerskimi

tel. 22 234 6142

Dominika.Jasinska@pw.edu.pl

 

mgr Urszula Tarnowska

Rozliczenia finansowe wyjazdów studenckich, Akcja 2 Erasmus+, Strategic Partnerships, Capacity Building

tel. 22 234 1350

Urszula.Tarnowska@pw.edu.pl

 

 

Współpraca Międzynarodowa

Gmach Główny, pok. 234

 

mgr Dominika Frąk-Dudzińska

Wymiana w ramach umów bilateralnych, program ATHENS

tel. 22 234 1594

Dominika.Frak@pw.edu.pl

 

mgr Patrycja Kluź

Umowy międzynarodowe, Mistrzowie Dydaktyki, współpraca z Chinami

tel. 22 234 1372, 22 629 59 68

Patrycja.Kluz@pw.edu.pl

 

mgr Anna Smulska

Uniwersytety Europejskie

tel. 22 234 1373

Anna.Smulska@pw.edu.pl

 

mgr Piotr Szczepański

Uniwersytety Europejskie

tel. 22 234 1778

Piotr.Szczepanski@pw.edu.pl

 

 

Biuro Wyjazdów Zagranicznych

Gmach Główny, pok. 244

 

Barbara Kołecka

tel. 22 234 6240, 22 621 68 94

Barbara.Kolecka@pw.edu.pl

 

Anna Zawadka

tel. 22 234 6240. 22 621 68 94

Anna.Zawadka@pw.edu.pl

 

 

Księgowość

Gmach Główny, pok. 234

 

Edyta Kołacińska

Pełnomocnik Kwestora

tel. 22 234 6425

Edyta.Kolacinska@pw.edu.pl

 

mgr Marzena Mazurkiewicz

Gmach Główny, pok. 233

tel. 22 234 1371

Marzena.Mazurkiewicz@pw.edu.pl

 

 

Dyrektor

mgr Grzegorz Robak

tel. 22 234 7185, 22 629 59 68 

Grzegorz.Robak@pw.edu.pl

 

 

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit

tel. 22 234 7185, 22 629 59 68 

Marta.Szajnowska@pw.edu.pl

 

 

Sekretariat

Gmach Główny, pok. 234

 

mgr Katarzyna Salamonik

tel. 22 234 7185, 22 629 59 68
faks: 22 234 5777

Katarzyna.Salamonik@pw.edu.pl

Promocja i komunikacja