ENHANCE

Konsorcjum ENHANCE składa się z 7 czołowych europejskich uczelni technicznych: Politechniki w Berlinie, RWTH w Aachen, Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim, Politechniki w Mediolanie, Politechniki w Walencji i Politechniki Warszawskiej. Na uczelniach konsorcjum kształci się łącznie 245 000 studentów. Zatrudniają one ponad 41 300 pracowników. W ciągu ostatnich 5 lat w różnych programach wymiany między uczelniami ENHANCE wzięło udział 4400 pracowników i studentów tych uczelni. Partnerzy uzyskali łącznie ponad 4 050 patentów.

Celem projektu jest systemowa, strukturalna i trwała współpraca między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy.

Cele szczegółowe, które przyjęły uczelnie ENHANCE, obejmują: wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich, stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej i ograniczenie barier biurokratycznych.

Uczelnie biorące udział w projekcie podejmą współpracę z partnerami stowarzyszonymi – przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

Więcej informacji: https://enhanceuniversity.eu/

 

Wybrane działania ENHANCE, których liderem jest Politechnika Warszawska:

1. Tandemy językowe – projekt, którego celem jest nauka języków obcych w parach składających się ze studentów lub pracowników z 7 europejskich politechnik. Więcej informacji: https://www.enhance-tandems.pw.edu.pl/enhance_tandems

2. „Green Campus - ENHANCE Summer School on Climate Change” – szkoła letnia poświęcona zagadnieniom związanym ze zmianami klimatu. Uczestniczyli w niej studenci z wszystkich uczelni partnerskich, którzy pracowali w interdyscyplinarnych grupach. Więcej informacji: https://summerschool.enhance.pw.edu.pl/

3. “ENHANCE workshop on on-line learning and teaching” - międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli akademickich poświęcone zdalnemu nauczaniu. Więcej informacji: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/

4. "Workshop for modular training toolkit for students engaged in ENHANCE activities" - międzynarodowe zdalne warsztaty dla nauczycieli akademickich i studentów poświęcone stworzeniu modułowego zestawu narzędzi szkoleniowych dla studentów zaangażowanych w działania ENHANCE. Więcej informacji: https://workshop.enhance.pw.edu.pl/toolkitstudentscocreation/