Aktualności

Konkurs ENHANCE Girls in STEM rozstrzygnięty – finalistka z Polski w zwycięskiej trójce!

Konkurs ENHANCE Girls in STEM rozstrzygnięty – finalistka z Polski w zwycięskiej trójce!

ENHANCE Girls in STEM, konkurs konsorcjum ENHANCE adresowany do dziewcząt w wieku 16-19 lat z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji i Polski, został  rozstrzygnięty. Celem konkursu jest zachęcanie uczennic do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Zadaniem uczestniczek było przedstawienie w formie krótkich filmów pomysłu na rozwiązywanie środowiskowych problemów lokalnych, które mogą mieć wymiar globalny, takich jak np. nadmierne zużycie surowców naturalnych czy zmiany klimatyczne.

Studenci PW w czterech zwycięskich zespołach w konkursie ENHANCE Challenge

Studenci PW w czterech zwycięskich zespołach w konkursie ENHANCE Challenge

Czworo studentów Politechniki Warszawskiej: Maja Luc, Agnieszka Gados, Rajat Dogra i Tanmay Parshottambhai Engineer, zwyciężyło wraz ze swoimi zespołami w konkursie ENHANCE Challenge zorganizowanym przez Politechnikę w Walencji. Łącznie nagrodzono 6 międzynarodowych zespołów studenckich. Każdy z nich otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości do 35 tys. euro oraz możliwość udziału w programie inkubacyjnym w formie dwudniowego szkolenia na Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym w Trondheim lub na Politechnice w Walencji.

Sekretarz generalny stowarzyszenia CESAER odwiedził PW

Omówienie współpracy Politechniki Warszawskiej ze stowarzyszeniem CESAER, podsumowanie działalności grup roboczych CESAER, w których uczestniczy 9. pracowników naszej uczelni oraz określenie głównych wyzwań w najbliższych latach - to najważniejsze tematy, które zostały poruszone podczas spotkania sekretarza generalnego stowarzyszenia CESAER, Davida Bohmerta, z prorektorami i pracownikami Politechniki Warszawskiej. Wizyta miała miejsce w dniu  31 maja 2022 r.

Już za tydzień finał konkursu ENHANCE GIRLS IN STEM

Już za tydzień finał konkursu ENHANCE GIRLS IN STEM

Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowało się 14 uczennic szkół średnich z Hiszpanii, Włoch, Szwecji i Polski. Finał ENHANCE Girls in STEM odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w Warszawie podczas „Women in Tech Summit 2022” – największego w Europie wydarzenia dla kobiet w obszarze informatyki, technologii i nauk ścisłych.

Zaproszenie - Międzynarodowe Szkoły Letnie Politechniki Warszawskiej

Zaproszenie - Międzynarodowe Szkoły Letnie Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy zagranicznych studentów do wzięcia udziału w Międzynarodowych Szkołach Letnich PW.

ENHANCE Staff Weeks w Göteborgu

ENHANCE Staff Weeks w Göteborgu

W dniach 26-28 kwietnia 2022 r. Uniwersytet Chalmersa w Göteborgu i Politechnika Warszawska zorganizowały ENHANCE Staff Weeks, które odbyły się na Uniwersytecie Chalmersa.

Kurs „Physics Informed Machine Learning Applications to Geotechnical Engineering” na RWTH Aachen

Kurs „Physics Informed Machine Learning Applications to Geotechnical Engineering” na RWTH Aachen

RWTH Aachen – uczelnia partnerska z konsorcjum ENHANCE – zaprasza studentów studiów magisterskich PW z zakresu inżynierii, geofizyki, informatyki i matematyki stosowanej do udziału w kursie "Physics Informed Machine Learning Applications to Geotechnical Engineering" przygotowanym w ramach inicjatywy ENHANCE Blended Intensive Programme.

Umowa o współpracy z Technische Universität Berlin

Umowa o współpracy z Technische Universität Berlin

Podczas spotkania Rady Dyrektorów i Komitetu Sterującego ENHANCE na PW miało miejsce podpisanie umowy o przedłużeniu strategicznej współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Technische Universität Berlin.

Politechnika Warszawska gościła Radę Dyrektorów i Komitet Sterujący ENHANCE

Politechnika Warszawska gościła Radę Dyrektorów i Komitet Sterujący ENHANCE

W spotkaniu dwóch głównych organów konsorcjum ENHANCE: Rady Dyrektorów i Komitetu Sterującego, które odbyło się na PW w dniach 12-13 maja 2022 r., wzięły udział delegacje wszystkich uczelni ENHANCE pod przewodnictwem rektorów i prorektorów oraz zaproszeni goście. Celem wydarzenia było omówienie strategicznych kierunków rozwoju ENHANCE do roku 2030 w kontekście założeń Strategii dla „Uniwersytetów europejskich” opracowanej przez Komisję Europejską.

Spotkanie rektorów, prorektorów i delegacji ENHANCE na Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest gospodarzem spotkania dwóch głównych organów konsorcjum ENHANCE - Board of Directors i Steering Committee - które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2022 r. Spotkanie zgromadzi decydentów najwyższego szczebla z 7 uczelni członkowskich konsorcjum i będzie poświęcone omówieniu kierunków strategii rozwoju ENHANCE do roku 2030.