Wizyty w PW

Spotkanie Rektora Politechniki Warszawskiej z Ambasadorem Belgii w Polsce

W dn. 17.12.2021 r. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba spotkał się z Ambasadorem Belgii w Polsce Lucem Jacobsem i ministrem - przedstawicielem generalnym Rządu Flandrii Thomasem Castrelem. W spotkaniu uczestniczyli Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski i Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Robak.

Szwajcarskie innowacje na wystawie na PW

Szwajcarskie innowacje na wystawie na PW

W Dużej Auli w Gmachu Głównym PW można oglądać można wystawę „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości”, prezentującą innowacyjne rozwiązania szwajcarskich naukowców i przedsiębiorców w obszarze czystych technologii.

Za nami Szkoła Letnia ENHANCE

Dwa tygodnie kreatywnej pracy, 33 studentów ze wszystkich uczelni stowarzyszonych w konsorcjum ENHANCE i wspólny wysiłek podjęty w celu zdefiniowania problemów związanych ze zmianami klimatu – tak można podsumować przedsięwzięcie ENHANCE Summer School on Climate Change zorganizowane przez Politechnikę Warszawską.

Wizyta Sekretarza Generalnego ENHANCE Naveeda Syeda w PW

W dniach 20-21 września 2021 r. Politechnikę Warszawską odwiedził Sekretarz Generalny ENHANCE Naveed Syed.

Ambasador Pakistanu z wizytą na PW

Współpraca w zakresie wymiany studentów, doktorantów i pracowników naukowych była głównym tematem spotkania z Ambasadorem Pakistanu w Rzeczypospolitej Polskiej Malikiem Muhammadem Farooqem. Ambasador rozmawiał z Rektorem PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Zarembą, Prorektorem ds. Nauki prof. dr. hab. inż. Mariuszem Malinowskim i Dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorzem Robakiem.

Wizyta dra Piotra Garbacza z Uniwersytetu w Oslo

6 września 2021 r. wizytę w Politechnice Warszawskiej złożył dr Piotr Garbacz z Uniwersytetu w Oslo.

Spotkanie z dziekanem Delhi University of Technology

W dniu 5 marca 2021 r. odbyło się spotkanie z  Delhi University of Technology.

Wizyta delegacji z NUAA z Chin, grudzień 2019 r.

W dniu 17 grudnia 2019 PW odwiedzili przedstawiciele Nanjing University of Aeronautics and Astronautics z Chin. Wśród członków delegacji znaleźli się: Prof. Song Yingdong, Vice-President, Prof. Xu Yizhong, Vice-Dean of College of Foreign Languages, Mr. Ge Shaowei, Deputy Director of Development and Planning Division, Mr. Wang Weihua, Deputy Director of New Campus in Tianmu Lake, Prof. Zhang Honghai, Assistant Dean of the Civil Aviation College, Ms. Shen Min, Deputy Director of International Cooperation Office.

Wizyta delegacji DUT z Chin, grudzień 2019 r.

W dniu 10 grudnia 2019 r. PW odwiedziła delegacja z  Dalian University of Technology w składzie: Prof. Wang Guohong, Director, Scientific Research Office, Prof. Hao Hai,  Dean, School of International Education, Prof. Xu Yusen, Director, Sino-Australian Joint Research Center for Business and Economic Management oraz Prof. Guo Shuhong, Vice Dean, DUT-BSU Joint Institute.

Wizyta delegacji China Scholarship Council (CSC) z Chin, październik 2019

W dniu 18 pażdziernika 2019 r. PW odwiedzili przedstawiciele China Scholarship Council (CSC) z Chin. Wsród delegatów znaleźli się: pan Wang Shenggang, Deputy Secretary General, pan Sun Xiaomeng, Deputy Director, Division of International Students Affairs oraz pani Guo Danqing, Deputy Director, Division of Partnership Projects.

Wizyta National Taiwan University na PW, 12 września 2019 r.

W dniu 12 września 2019 r. PW odwiedzili przedstawiciele National Taiwan University. Wśród delegatów znaleźli się m.in.: Prof. Chiapei CHOU, Executive Vice President, Prof. Chia-ling MEI, Chair of Department of Chinese Literature, College of Liberal Arts, Prof. Chi-Sheng SHIH, Chair of Graduate Institute of Networking and Multimedia and Professor of Department of Computer Science and Information Engineering, College of Electrical Engineering and Computer Science, Prof. Keh Chyuan TSAI, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Prof. Jungkai Alfred CHEN, Department of Mathematics, College of Science, Ms. Cher CHIU, Director of Global Engagement, Office of International Affairs. 

Wizyta delegacji uczelni oraz instytucji edukacyjnych z Chin w PW, 29 maja 2019

W dniu 29 maja 2019 r. PW odwiedzili przedstawiciele kilku uczelni oraz organizacji edukacyjnych z Chin. Wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele Jiangsu Normal University, University of International Business and Economics, Shanghai International Studies University, China Education Online oraz Cernet Education Technology. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli tych instytucji w PW.

Wizyta przedstawicieli Weihai Institutions (Chiny), 28 maja 2019

Dnia 28 maja 2019 r. Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele z Weihai Institutions. Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein, Dr Jikun Wang, Wydział Mechatroniki oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Wizyta przedstawicieli North China University of Technology (Chiny) w PW, 17 października 2018

W dniu 17 października 2018 roku Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele North China University of Technology z Pekinu, Chiny w następującym składzie:  Prof. Zheng Wentang, Secretary of CPC Committee, Prof. Liu Yongxiang, Director of Financial Affairs Office, Prof. Zhang Mengmeng, Director of Transformation Center of Science and Technology Achievements, pan Wei Jinqiang, Associate Director of Academic Affairs Office oraz pan Zhang Yongjun, Assistant Professor of International School. Była to już druga wizyta tej uczelni w PW, poprzednio przedstawiciele NCUT odwiedzili również Wydział Architektury PW.

Wizyta delegacji z National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) w PW, 24 września 2018

W dniu 24 września 2018 r. wizytę w Politechnice Warszawskiej złożyli przedstawiciele National Taiwan University of Science and Technology (https://www-e.ntust.edu.tw): Prof. Meng-Jiy Wang, Dean of International Affairs oraz Prof. Yong-Chie Heng, Senior Advisor to the President of Taiwan Tech. Delegacji towarzyszyła przedstawiciel Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce – Pani Lika Lu.

Wizyta Gubernatora prowincji West Nusa Tenggara z Indonezji w PW, 6 września 2018

W dniu 6 września 2018 r. wizytę w Politechnice Warszawskiej złożył pan Zulkefli Mansyah, nowo mianowany Gubernator prowincji West Nusa Tenggara w Indonezji. Towarzyszyła mu małżonka oraz delegacja z Ambasady Republiki Indonezji w składzie: pani Lira Amalia Sucihati Sudradjat, pan Rudy Kurniady i pani Monika Barzyc-Dzienisiewicz. Delegację przyjął Prorektor ds. Nauki, prof. Rajmund Bacewicz oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej, pani Dominika Frąk-Dudzińska, CWM, a także prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Wizyta przedstawicieli Development Center of the State Council (Chiny) w PW, 18 września 2018

W dniu 18 września 2018 roku Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele Development Center of the State Council z Pekinu, Chiny w następującym składzie:  pan Wang Anshun, Vice-President (Minister), pan Gao Shiji, Director-General, Research Institute of Resources and Environment policies, pani Wang Wei, Director-General, Institute of Market Economy, pani Yu Jun, Deputy Director-General, Department of International Cooperation, pan Sun Chenglong, General Office oraz pani Wang Yingyue, Research Assistant, Department of International Cooperation wraz z przedstawicielami Polsko-Chińskiego Forum Współpracy: panem Olgierdem Dziekońskim i panem Bartoszem Michalakiem. Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein, pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz pani Patrycja Kluź, CWM.

Wizyta delegacji z Tianjin University z Chin w PW, 28 maja 2018

W dniu 28 maja 2018 r. PW odwiedzili przedstawiciele Tianjin University. Wśród gości z TJU znaleźli się Prof. Liu Dongzhi, Wiceprezydent, Prof. Zeng Zhoumo, Dziekan Szkoły Instrumentów precyzyjnych i inżynierii optoelektronicznej, Prof. Yang Baochen,  Zastępca Dziekana Wydziału Zarządzania i ekonomii, Prof. Yang Bo, Dyrektor Biura Zarządzania aktywami i wyposażeniem, Prof. Zhang Peng, Zastępca Dyrektora Zasobów ludzkich i pani Yuan Bo, Zastępca Kierownika sekcji wymiany międzynarodowej, Biura Współpracy z Zagranicą. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli TJU w PW.

Wizyta delegacji z Beijing Municipal Bureau of Human Resources and Social Security z Chin oraz Ambasady Chin w Warszawie w PW, 25 maja 2018

W dniu 25 maja 2018 r. PW odwiedzili przedstawiciele Beijing Municipal Bureau of Human Resources and Social Security oraz Amabasady Chin w Warszawie. Wśród gości znaleźli się pan Xu Xi, dyrektor generalny organizacji, pan Ma Zhaojun, dyrektor biura dyrektora generalnego, pan Zhang Xiaolin, dyrektor departamentu pracy, pani Zhang Zhenhua, dyrektor departamentu ekspertów zagranicznych oraz zatrudnienia obcokrajowców oraz pani Li Xin, dyrektor departamentu ekspertów i spraw podoktoranckich. Ambasadę Chin w Warszawie reprezentowała pani He Juan, dyrektor sekcji edukacji. Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein, Prof. Teresa Zielińska oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Wizyta delegacji z Khazar University w Baku, Azerbejdżan, grudzień 2017

Dnia 7 grudnia 2017 r. PW odwiedzili przedstawiciele Khazar University in Baku (Azerbejdżan) w składzie: Prof. Hassan Niknafs, Prezydent Khazar University, który równolegle pełni funkcję dziekana School of Engineering and Applied Science oraz Dr. Jeyhun Mammadov, Dziekan, School of Economics and Management. Gości przyjął Prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów oraz Pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.